Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


981. Cognate adverbials and Case in the history of Greek

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930644
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Gianollo, Chiara
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2013

982. Change in partial number agreement in Greek: How and why to change your agreement in various ways

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2930643
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2014

983. Word order and closest-conjunct agreement in the Greek Septuagint: On the position of a biblical translation in the diachrony of a syntactic correlation

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930641
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2019

984. How does a basic word order become ungrammatical? SOV from Classical to Koine Greek

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930640
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2015

985. Object Omission in Contact: Object Clitics and Definite Articles in the West Thracian Greek (Evros) Dialect

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930639
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Tsimpli, Ianthi Maria
Έτος δημοσίευσης:
2019

986. Chapter_Reconstructing passive and voice in Proto-Indo-European

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2930638
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Kulikov, Leonid
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2015

987. Reorganising voice in the history of Greek. Split complexity and prescriptivism

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2930637
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2018

988. Language change and early dictionaries of Modern Greek

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2930636
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2018

989. Cognate noun constructions in Early Modern English. The case of Tyndale's New Testament

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2930634
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2018

990. Between passive and middle: Evidence from Greek and beyond

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2930633
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Kulikov, Leonid
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2017

991. Review_Verbal Periphrasis in Ancient Greek: Have-and Be-Constructions. By Klaas Bentein

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930632
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2017

992. Development of transitivity in a language without/with object clitics: English vs Greek (A diachronic contrastive study)

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2930631
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2016

993. Cognate arguments and the Transitivity Requirement in the history of English

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930630
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2014

994. The diachrony of the Greek anticausative morphology

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2930629
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2007

995. Stability and Change in Postverbal Subject Positions

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930627
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2013

996. The Greek Septuagint and language change at the syntax-semantics interface: from null to “pleonastic” object pronouns

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2930626
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2014

997. On the verbal complements of aspectual verbs

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930624
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Drachman, Gaberell
Έτος δημοσίευσης:
2012

998. On the relation between labilizations and neuter gender: Evidence from the Greek diachrony

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930623
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Karantzola, Eleni
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2014

999. Null vs cognate objects and language contact: Evidence from Hellenistic Greek

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930622
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2012

1000. Reconstructing passive and voice in Proto-Indo-European

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2930621
Μονάδα:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Kulikov, Leonid
Lavidas, Nikolaos
Έτος δημοσίευσης:
2013