Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Ανάπτυξη και εφαρμογή ραδιοβιολογικών μοντέλων σε σύχρονες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305655
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αρμπίλια Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2013

2. Η προγνωστική σημασία της έκφρασης του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR)και της κυκλοοξυγενάσης -2 (COX2)στον καρκίνο του παχέος εντέρου και ο συσχετισμός τους με κλινικές και ιστολογικές παραμέτρους

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1713612
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μουζακίτη 'Αννα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Ταυτόχρονος προσδιορισμός των ναρκωτικών ουσιών GHB, GBL,1.4BD, MDMA, MDEA,MDA, KET, nor-KET στα ούρα με τη μέθοδο της απευθείας έγχυσης και της φασμαμετρίας μαζών- εφαρμογές στην κλινική και δικαστική τοξικολογία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308337
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κουρτέση Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2015

4. Μεταβολίτες νευροδιαβιβαστών σε βιολογικά υγρά παιδιών ηλικίας 5 ως 16 ετών με όγκο οπισθίου κρανιακού βόθρου: συσχέτισή τους με την νοημοσύνη και την συμπεριφορά

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1307497
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βαρελά Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2014

5. Τεχνικές ανίχνευσης κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων σε καρκινώματα παχέος εντέρου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1682062
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μουρτζίκου Αντωνία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Τυχαιοποιημένη προοπτική μελέτη της διαδερμικής δισκεκτομής-κλινική αξιολόγηση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308358
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Εργινουσάκης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2013

7. Dermoscopy as a technique for the early identification of melanoma. Current status and future pespectives

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308438
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καπνιάρη Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2015

8. Δοσιμετρία και βελτιστοποίηση των σύγχρονων εφαρμογών ακτινοθεραπείας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1665173
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γιακουμάκης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Νεότερες τεχνικές 3D-Conformal-Σύμμορφης Τρισδιάστατης Ακτινοθεραπείας στους ασθενείς με Ca στομάχου και γαστροοισοφαγικής συμβολής.Συγκριτική μελέτη με παλαιότερες.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1518933
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φωτεινέας Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Ενεργοποίηση του συστήματος της τύπου Ι Ιντερφερόνης στο σύνδρομο Sjogren

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1684796
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καράγεωργας Θεοφάνης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Το σύστημα της πρωτεΐνης C και η γενετική της θρομβοφιλίας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308350
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αναστασίου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2014

12. Υπερηχοτομογραφική μελέτη της διατασιμότητας της ανιούσας αορτής και του πάχους του μέσου χιτώνα της καρωτίδας, ως δεικτών πρώιμης αθηροσκλήρωσης, σε ασθενείς με HIV-λοίμωξη

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308364
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ζορμπαλά Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2014

13. Aνοσοiστοχημική μελέτη της έκφρασης της κινάσης ΕRK2 και των πρωτεiνών των μεταγραφικών παραγόντων ETS-1 και φωσφορυλιωμένης STAT-1 σε διηθητικά καρκινώματα του μαστού

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308432
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ραφαηλίδης Πέτρος
Έτος εκπόνησης:
2014

14. Γενετική ποικιλότητα και φυλογενετική μελέτη ογκογόνων τύπων του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV), με χρήση μοριακών μαρτύρων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1519169
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ντόβα Χαρά Κλειώ
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Συμβολή της μεθυλίωσης ως επιγενετικό φαινόμενο στην ανάπτυξη προκαρκινωματωδών αλλοιώσεων του τραχήλου της μήτρας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1519163
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Άγα Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Αιματολογικός, ιολογικός και κλινικός έλεγχος Ελλήνων HIV+ ασθενών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1519012
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπότη Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

17. Η κλινική σημασία της ανίχνευσης κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων με multiplex PCR σε ασθενείς με καρκίνο της ουροδόχου κύστεως

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1329572
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λεωτσάκος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. Φαρμακοκινητικές ιδιότητες και αντιμικροβιακή δράση εισπνεόμενης κολιστίνης σε ασθενείς με λοίμωξη κατώτερου αναπνευστικού στη μονάδα εντατικής θεραπείας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308385
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αθανασά Ζωή
Έτος εκπόνησης:
2015

19. Ενδαρτηριακή θεραπευτική προσέγγιση ηπατικών, νευροενδοκρινούς χαρακτήρα, νεοπλασιών με 111Ινδιο-Πεντετριοτίδιο μετά από προσωρινή εγκατάσταση καθετήρα (Port)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1326200
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καρφής Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

20. Μοριακή και ανοσοϊστοχημική μελέτη των μη μικροκυτταρικών όγκων του πνεύμονα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1326194
Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σακαλίδου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας