Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Φυσικές και τεχνητές χημικές ενώσεις ως ενδοκρινικοί διαταράκτες. Η επίδρασή τους στην υγεία του ανθρώπου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308395
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χατζηπαναγιώτου Ελπίδα
Έτος εκπόνησης:
2015

2. Το σύνδρομο του άρρωστου κτηρίου το εργασιακό στρες και οι επιδράσεις τους στην υγεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314300
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Νέζης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2013

3. Ραδόνιο στο περιβάλλον και στην υγεία, επίπεδα τιμών, επιδράσεις και μέτρα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1313779
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γρηγοράτος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2013

4. Ανήκουν τα αιθέρια έλαια στους ενδοκρινικούς διαταράκτες;

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310050
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παντελίδη Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2013

5. Οι επιπτώσεις της έκθεσης σε ενδοκρινικούς διαταράκτες κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής, νεογνικής και βρεφικής ηλικίας στην υγεία των παιδιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820456
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αντωνέλλου Θεοδοσία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Μελέτη των ανεπιθύμητων ενεργειών στο δέρμα από τις ογκολογικές θεραπείες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838291
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Θεοφίλου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Αμίαντος και καρκίνος του πνεύμονα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838357
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ρουμελιώτη Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Επαγγελματικά αναπνευστικά νοσήματα. Από τον Ramazzini στον 21ο αιώνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838667
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κυρλής Αναστάσιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Νερό: Το απόλυτο αγαθό. Η ρύπανσή του και οι επιπτώσεις της στους οργανισμούς και την υγεία του ανθρώπου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838625
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κατωπόδης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Φυτοφαρμάκα και Διατροφή: Οι παρενέργειες της γλυφοσάτης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776596
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γιαννακίτσα Βαρβάρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Εργασιακό περιβάλλον και υγεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311327
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καραούλη Πολυξένη
Έτος εκπόνησης:
2014

12. Επίπτωση των κλιματικών αλλαγών και των ακραίων καιρικών φαινομένων στην ψυχική υγεία των ανθρώπων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311318
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ζερεφός Στυλιανός
Έτος εκπόνησης:
2014

13. Μεταλλαγμένα τρόφιμα και υγεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312646
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαεμμανουήλ Αγάπη
Έτος εκπόνησης:
2015

14. Κρέας και προϊόντα κρέατος: επιπτώσεις στην υγεία, το περιβάλλον και τρόποι διαχείρισης των επιπτώσεων αυτών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312300
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κυριαζή Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2016

15. Clostridium difficile: Αποικισμός νοσοκομειακών χώρων και οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314700
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γκογκοζώτου Βασιλική-Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2013

16. Φυτοφάρμακα και πρόσθετες χημικές ουσίες στην αλυσίδα των τροφίμων οι επιπτώσεις τους στην υγεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314478
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μέρτογλου Αναστάσιος - Ηρακλής
Έτος εκπόνησης:
2015

17. Pollution assessment of Danube river in the region of Hungary

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820788
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ζαγοριανάκος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον και την υγεία. Νεότερα δεδομένα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716878
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καραβοκύρη Αλεξία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

19. Βιολογική καλλιέργεια του δένδρου της ελιάς. Ασπίδα προστασίας της υγείας και συμβολή στην διατήρηση του περιβάλλοντος. Η περίπτωση της ελιάς στον νομό Μεσσηνίας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310393
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γαλανοπούλου Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2016

20. Βιομηχανικά απόβλητα και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310395
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καμπούρογλου Κυριακή
Έτος εκπόνησης:
2013