Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Αξιολόγηση Οριακής Εφαρμογής Κεραμικών CAD/CAM Επενθετών με Ψηφιακό Αποτύπωμα, Επένθετων Σύνθετης Ρητίνης σε Γύψινο Εκμαγείο και Επένθετων Σύνθετης Ρητίνης σε Σιλικονούχο Εκμαγείο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1714128
Μονάδα:
ΠΜΣ Οδοντιατρικής
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Διοματάρης Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Καλοήθεις διογκώσεις του βλεννογόνου της στοματικής κοιλότητας. Αναδρoμική, περιγραφική επιδημιολογική μελέτη 250 περιστατικών της κλινικής στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2128493
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Τμήμα Οδοντιατρικής
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση Στοματική Χειρουργική
Συγγραφέας:
Κωνσταντίνου Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2014
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. In vitro μελέτη της επίδρασης της τιμής ph του διαλύματος τεχνητού σάλιου στην απελευθέρωση μεταλλικών στοιχείων των κραμάτων Co-Cr και Ti-6A1-4V, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των μεταλλικών σκελετών μερικών οδοντοστοιχιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326141
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Τμήμα Οδοντιατρικής
Κατεύθυνση Προσθετική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Συγγραφέας:
Μπεσίρη Ευσταθία
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. The Anterior Component of Occlusal Force and Lower Tooth Movements:Theoretical Considerations and Direct Measurements

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308599
Μονάδα:
Τομέας Βασική Επιστήμη Κοινωνικής Οδοντιατρικής
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Salih Sarmad
Έτος εκπόνησης:
2015

5. Αξιολόγηση επιπέδου γνώσεων οδοντιάτρων αναφορικά με τη χορήγηση χημειοπροφύλαξης για την πρόληψη λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838448
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οδοντοφατνιακή Χειρουργική
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Μπουντανιώτης Φώτιος-Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Ανοσοϊστοχημική διερεύνηση της έκφρασης των μορίων EDA1 και EDAR σε αδαμαντινοβλαστώματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2888266
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οδοντοφατνιακή Χειρουργική
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Βλαχάκη Αδαμαντία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Effect of Impression Technique, Connection Type and Implant Angulation on Accuracy of Implant Impressions for Edentulous Patients

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308597
Μονάδα:
Τομέας Βασική Επιστήμη Οδοντιατρικών Βιοϋλικών
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Παπασπυριδάκος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2015

8. Μελέτη της Σηματοδοτικής Οδού mTOR στα Κακοήθη Νεοπλάσματα των Σιαλογόνων Αδένων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308578
Μονάδα:
Τομέας Βασική Επιστήμη Παθοβιολογίας Στόματος
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Διαμαντή Σμαράγδα
Έτος εκπόνησης:
2016

9. Aντοχή στη διάτμηση ρητινωδών κονιών σε επιφάνειες μονολιθικής ζιρκονίας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308592
Μονάδα:
Τομέας Βασική Επιστήμη Οδοντιατρικών Βιοϋλικών
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Τζανακάκης Εμμανουήλ-Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2016

10. Η έκφραση του επαγωγέα σήματος και ενεργοποιητή της μεταγραφής(STAT1) και η συσχέτισή του με τη σταδιοποίηση, το βαθμό διαφοροποίησης και την επιβίωση στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα της στοματικής κοιλότητας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308575
Μονάδα:
Τομέας Βασική Επιστήμη Παθοβιολογίας Στόματος
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Παππά Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2014

11. Προσδιορισμός των Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς για τις οδοντιατρικές ακτινολογικές εξετάσεις στην Ελλάδα μέσω των δεδομένων από τους ελέγχους ποιότητας των ακτινολογικών εργαστηρίων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308585
Μονάδα:
Τομέας Βασική Επιστήμη Παθοβιολογίας Στόματος
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Μανουσαρίδης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2016

12. Προληπτικές καλύψεις οπών και σχισμών (Sealants) σε αμφίβολες για τερηδόνα επιφάνειες μονίμων γομφίων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1325915
Μονάδα:
Τομέας Βασική Επιστήμη Οδοντιατρικών Βιοϋλικών
Συγγραφέας:
Μιχαλάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Σύγκριση αυχενικής εφαρμογής σκελετών Co-Cr επιεμφυτευματικών συγκολλούμενων μεταλλοκεραμικών στεφανών κατασκευασμένων με την χρήση της τεχνολογίας CAD/CAM

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876815
Μονάδα:
Κατεύθυνση Υλικά Οδοντικής Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Νικολόπουλος Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Μελέτη της επίδρασης της επιφανειακής επεξεργασίας του μεταλλικού σκελετού στην αντοχή του μεταλλοκεραμικού δεσμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881891
Μονάδα:
Κατεύθυνση Υλικά Οδοντικής Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Ασπρούδη Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Συγκριτική μελέτη της αντοχής του μεταλλοκεραμικού δεσμού μεταξύ οδοντιατρικής πορσελάνης αστρίων και οδοντιατρικών κραμάτων Co-Cr με διαφορετικές τεχνικές κατασκευής των μεταλλικών υποστρωμάτων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882225
Μονάδα:
Κατεύθυνση Υλικά Οδοντικής Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Μουχταρίδη Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Η δημόσια οδοντιατρική φροντίδα στην Ελλάδα: μελέτη των παρεχόμενων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Οδοντιατρικής Φροντίδας των Κέντρων Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Ελλάδας και αξιολόγησή τους

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308573
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνική Οδοντιατρική (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Συγγελάκης Αριστομένης
Έτος εκπόνησης:
2014

17. Μυοσκελετικές διαταραχές σε φοιτητές οδοντιατρικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315334
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνική Οδοντιατρική (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Σέρφος Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2016

18. Ροή μεταπτυχιακών φοιτητών στην Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά τη χρονική περίοδο 1994-2016

Διπλωματική Εργασία uoadl:2841548
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνική Οδοντιατρική (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Κακούρης Βλάσσιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

19. Προσδιορισμός του γαλβανικού δυναμικού γλωσσικών ορθοδοντικών αγκυλίων με αντιπροσωπευτικούς τύπους ορθοδοντικών συρμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778290
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οδοντιατρικά Βιοϋλικά (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Πολυχρόνης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

20. Συγκριτική μελέτη αντοχής μεταλλοκεραμικού δεσμού κράματος Co-Cr και πορσελάνης αστρίου, με διαφορετικές μεθόδους κατασκευής του μεταλλικού υποστρώματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315360
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οδοντιατρικά Βιοϋλικά (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Δημητριάδης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2015