Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Eπιπλοκές της στοματικής κοιλότητας και ποιότητα ζωής σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα και καρκινική καχεξία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1676735
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Χατζηχαλεπλή Χαρά
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οδοντιατρική

2. Φορεία Candida στη στοματική κοιλότητα ασθενών με καρκίνο κεφαλής-τραχήλου, που υποβάλλονται σε σύμμορφη ακτινοθεραπεία, με ή χωρίς χημειοθεραπεία.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325933
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Βουρλή Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής ασθενών με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315287
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Δέσκος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2014
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Ο ογκογενετικός ρόλος του σηματοδοτικού μορίου STAT3 στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του στόματος

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308582
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Γκούβερης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2015

5. Επιπλοκές του στόματος σε ασθενείς με καρκίνο κεφαλής-τραχήλου που υπεβλήθησαν σε ακτινοθεραπεία, με ή χωρίς χημειοθεραπεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315281
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Μαρούκης Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2014

6. Ανοσοϊστοχημική μελέτη της έκφρασης των πρωτεϊνών PTHrP και PTH1R σε οδοντοθυλάκια έγκλειστων τρίτων γομφίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315263
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Μερκουρέα Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2014

7. Μελέτη του βαθμού ξηροστομίας και της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με καρκίνο κεφαλής/τραχήλου που έχουν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία ή χημειοακτινοθεραπεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315329
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Γάτου Ευστρατία
Έτος εκπόνησης:
2015