Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Αποτελέσματα του Δημοψηφίσματος της 8ης Δεκεμβρίου 1974

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:212209
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
014
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
8 Δεκεμβρίου 1974

2. Αποτελέσματα εκλογών των Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών κατά Δήμους και Κοινότητας άνω των 2.000 κατοίκων της 5ης Ιουλίου 1964

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:212212
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
015
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
5 Ιουλίου 1964

3. Αποτελέσματα Εκλογών Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών της 30ης Μαρτίου 1975 και επαναληπτικών της 6ης Απριλίου 1975 κατά Δήμους και Κοινότητες άνω των 2.000 κατοίκων.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:212214
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
016
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
30 Μαρτίου 1975 και 6 Απριλίου 1975

4. Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της 17ης Νοεμβρίου 1974

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:212534
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
017
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
17 Νοεμβρίου 1974

5. Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της 16ης Φεβρουαρίου 1964

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:212535
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
019
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
16 Φεβρουαρίου 1964

6. Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της 3ης Νοεμβρίου 1963

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:212536
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
020
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
3 Νοεμβρίου 1963.

7. Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της 29ης Οκτωβρίου 1961

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:212537
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
021
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
29 Οκτωβρίου 1961

8. Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της 11ης Μαϊου 1958

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:212538
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
022
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
11 Μαϊου 1958

9. Στατιστική των Γερουσιαστικών Εκλογών της 21ης Απριλίου 1929

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:185121
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
003
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
21 Απριλίου 1929

10. Στατιστική των Εκλογών Εθνικής Συνελεύσεως της 9ης Ιουνίου 1935

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:210548
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
006
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
9 Ιουνίου 1935

11. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 26ης Ιανουαρίου 1936

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:210549
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
007
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
26 Ιανουαρίου 1936

12. Αποτελέσματα Εκλογών Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών κατά Δήμους και Κοινότητας άνω των 2.000 κατοίκων των ετών 1951, 1954 και 1959

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:210592
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
009
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
15 Απριλίου 1951, 21 Νοεμβρίου 1954 και 5 Απριλίου 1959.

13. Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών της 19ης Φεβρουαρίου 1956

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:210593
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
010
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
19 Φεβρουαρίου 1956.

14. 3ο μέρος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:242469
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
04
Πρωτότυπος Τίτλος:
3ο μέρος

15. 4ο μέρος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:242589
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
05
Πρωτότυπος Τίτλος:
4ο μέρος

16. 2ο μέρος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:242336
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
03
Πρωτότυπος Τίτλος:
2ο μέρος

17. Περιεχόμενα

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:236993
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
01
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιεχόμενα

18. 1ο μέρος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:236995
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
02
Πρωτότυπος Τίτλος:
1ο μέρος

19. 5ο μέρος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:240591
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
06
Πρωτότυπος Τίτλος:
5ο μέρος

20. Περιεχόμενα

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:236805
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
01
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιεχόμενα