Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Cloud and Mobile Edge Computing Platforms for 5G Systems

Διπλωματική Εργασία uoadl:2686599
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Υλοποίηση σε Tεχνολογία Zynq FPGA της Μονάδας Rasterizer ως Επιταχυντή Υλικού με τη χρήση του Vivado HLS της XILINX

Διπλωματική Εργασία uoadl:2801109
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Γερακάρης Δημήτρης-Φοίβος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

3. Nonconvex Optimization Algorithms for Structured Matrix Estimation in Large-Scale Data Applications

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2778669
Μονάδα:
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Γιαμπουράς Παρασκευάς
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

4. Η απειλή του Spectre στα σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2820897
Μονάδα:
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Πληροφορική
Συγγραφέας:
ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

5. Encoding and Validation of Earth Observation Metadata using Schema.org and SHACL

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836946
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Πανταζή Δέσποινα-Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

6. Complex event processing on streaming sensor data using Esper and Storm

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837191
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Νομικού Σοφία
Γιαννούτσος Βασίλης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

7. Ροές Εργασιών σε Κατανεμημένα Συστήματα

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2834553
Μονάδα:
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Πληροφορική
Συγγραφέας:
ΚΑΛΥΒΑΣ Ιωαννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

8. Θεωρία Παιγνίων και Χρηματιστηριακή Αγορά

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838128
Μονάδα:
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Βασιλόπουλος Διονύσιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

9. Efficient algorithms and architectures for protein 3-D structure comparison

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2838816
Μονάδα:
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Sharma Anuj
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

10. Η εφαρμογή του ψηφιακού μάρκετινγκ σε μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2738594
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Χρονόπουλος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

11. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779035
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Τσόκος Αλέξιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

12. Digital Marketing & Social Media

Διπλωματική Εργασία uoadl:2773160
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Παπουτσής Ανδρέας
Αλιβάνογλου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

13. An Intelligent scheme for Outliers’ detection on a Cloudlet

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779241
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Μήλιος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

14. Automating Free Energy Perturbation Calculations For Drug Design

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779350
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Ιατρική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Ζαβιτσάνου Σταματία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. Μια περιεκτική ανασκόπηση της εξελικτικής πορείας των κινητών επικοινωνιών έως τον ορίζοντα 2020

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778442
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
Συγγραφέας:
Συκά Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

16. Επικοινωνίες συσκευή προς συσκευή και δημόσια ασφάλεια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812889
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Τζανετάκος Παναγιώτης
Κουρούτης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Υπολογιστική μέθοδος για την κατασκευή και αξιολόγηση του UNIQUOME ενός οργανισμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2817059
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Πιέρρος Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. Fine-Grained Complexity: Exploring Reductions and their Properties

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815281
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (Α.Λ.ΜΑ.)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Πετσαλάκης Σταύρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

19. Optimizing Dynamic Traces Using Symbolic Execution

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325234
Μονάδα:
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Χατζημιχαήλ Ευθύμιος
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

20. Συνδυάζοντας μεταδεδομένα πηγαίου κώδικα και αποτελέσματα στατικής ανάλυσης μέσω μιας επέκτασης για το μεταγλωττιστή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325193
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Αντωνιάδης Αναστάσιος
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική