Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μελέτη Φυσικοχημικών Ιδιοτήτων Ιοντικού Υγρού και Μειγμάτων του σε Κανονικές Συνθήκες μέσω Υπολογιστικών Τεχνικών Μοριακών Προσομοιώσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1445624
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σπυρογιαννόπουλος Λεωνίδας
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Χωρική και χρονική κατανομή του ιχθυοπλαγκτού στην περιοχή του Μαλιακού κόλπου για το έτος 2015

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326864
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φωτιάδης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Ανάπτυξη Οργανοκαταλυτικών Μεθοδολογιών για τη Σύνθεση Βιοδραστικών Ενώσεων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1326322
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θεοδώρου Αλέξιος-Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Διερεύνηση της ικανότητας μαθητών και φοιτητών να μεταφράζουν χημικές αναπαραστάσεις διαφορετικού τύπου. Ανάδειξη των αντιλήψεών τους για βασικές χημικές έννοιες.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308828
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Τμήμα Χημείας
Συγγραφέας:
Γκίτζια Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2013

5. Σχέδιο Επιχειρησιακής ετοιμότητας σε επίπεδο Νοσοκομειακής Μονάδας για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1332514
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Συγγραφέας:
Γκίκα Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές

6. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865213
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαρωνίτης Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΙΣΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΑΕΙΦΟΡΟ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800140
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λιαράκος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Αυτόματη Ανίχνευση Ομοιοτήτων σε Έγγραφα: Η Περίπτωση Αρχείων Πηγαίου Κώδικα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316459
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Υπολογιστική Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χρονόπουλος Διονύσιος
Έτος εκπόνησης:
2016

9. Μεγιστοποίηση Χρησιμότητας Δικτύου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318263
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Επεξεργασία Σήματος για Επικοινωνίες και Πολυμέσα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατσάνος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2016

10. Μελέτη ευχρηστίας υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: η περίπτωση των πολιτών 55-70 ετών.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2033021
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Γνωσιακής Επιστήμης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραχρήστου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Proof Complexity: A Tableau Perspective

Διπλωματική Εργασία uoadl:1838194
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μαθηματική Λογική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαμακάριος Θεόδωρος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. Φυτοχημική μελέτη εκχυλισμάτων ειδών του γένους Cistus με αντιοξειδωτικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866768
Μονάδα:
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βουδούρη Ηλιάνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. Σύνθεση και Χαρακτηρισμός πολύπλοκων μακρομοριακών αρχιτεκτονικών πολυστυρενίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883461
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πετροπούλου Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

14. Μελέτη ενεργών διατομών και γωνικακών κατανομών ισοτόπων πλούσιων σε νετρόνια από αντιδράσεις σε ενέργεια 15 MeV/νουκλεόνιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878479
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία-Φυσικοχημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φασουλά Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. Πραγματιστικές Επιρροές στο Έργο του Hasok Chang

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837464
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπίτσιου Μαρίνα-Διονυσία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΤΟΠΙΑΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837491
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τουρνικιώτης Ιωάννης-Σίμος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Οι ρόλοι των Βιβλιοθηκών στη διαχείριση κρίσεων και καταστροφών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837996
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ντούνια Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. Φύση και φυσικοί κίνδυνοι στο υπάρχον πλαίσιο. Η περίπτωση της Ρόδου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2849846
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαχαιρίδης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

19. ΓΕΩΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΝΑΞΟ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1716347
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ορυκτολογία και Πετρολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φακίνου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

20. Διαμοιρασμός Πόρων ως Υπηρεσία : Τεχνικές Προκλήσεις και Λύσεις για Ασύρματα Δίκτυα Πέμπτης Γενιάς

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325290
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Καλογεροπούλου Διονυσία
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες