Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Καταγραφή της ερπετοπανίδας του Νομού Αττικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2887370
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικολογία και Διαχείριση Βιοποικιλότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αννούσης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Πόσο αποτελεσματικό είναι το καθεστώς των προστατευόμενων περιοχών στον έλεγχο της εξάπλωσης των ξενικών φυτικών ειδών;

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886364
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικολογία και Διαχείριση Βιοποικιλότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χριστοπούλου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. The phylogeography of Armadillo officinalis (Isopoda: Oniscidea) in Cyprus

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880674
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικολογία και Διαχείριση Βιοποικιλότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αλεξίου Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΑΣΩΜΑΤΟΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883967
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιώσα Ευθυμία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ RNA ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873078
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ρήγα Μαριέτα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Στοχευμένος προσδιορισμός αλληλουχίας, με τεχνολογία δεύτερης γενιάς (Next Generation Sequencing), σε ασθενείς με μυελικές νεοπλασίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879608
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λούπης Θεόδωρος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Machine Learning Techniques and Cell Irradiation

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885292
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπακωνσταντίνου Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Αλλόχθονα μακροφύκη στην υποπαλιρροϊκή ζώνη των ελληνικών ακτών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308625
Μονάδα:
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσιάμης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2012

9. Η χλωρίδα και η βλάστηση του όρους Πεντελικού (Ανατολική Αττική)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308950
Μονάδα:
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπαλιούσης Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2012

10. Η χλωρίδα και η βλάστηση της νήσου Καλύμνου (Δωδεκάνησα)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308948
Μονάδα:
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζερβού Σεβαστή
Έτος εκπόνησης:
2012

11. Διερεύνηση της ιστορικής παρουσίας της φωτιάς και πρότυπα χωρικής μεταπυρικής αναγέννησης σε δασικά οικοσυστήματα Pinus nigra J. F. Arnold του όρους Ταϋγέτου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308830
Μονάδα:
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χριστοπούλου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2014

12. Το ζωοπλαγκτόν στον κόλπο της Καλλονής και ο ρόλος του στο τροφικό πλέγμα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309463
Μονάδα:
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαντωνίου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2015

13. Ταξινομική και οικολογική μελέτη κυανοβακτηρίων από σπήλαια της Ελλάδος

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309444
Μονάδα:
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λαμπρινού Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2012

14. Κυανοβακτήρια σε περιβάλλοντα θερμοπηγών - Ποικιλότητα και οικολογία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308985
Μονάδα:
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπραβάκος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2016

15. Effects of prenatal exposure to endocrine disruptors in mice behavior and brain neurochemistry

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881996
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νευροεπιστήμες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Αναστασία-Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. Immunohistochemical study of the glucocorticoid receptor in the locus coeruleus of human neonates: possible role of perinatal hypoxia.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882768
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νευροεπιστήμες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δαρειώτη Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Orphan Nuclear Receptor NR5A2/LRH-1 protects neuronal cells against oxidative stress

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881483
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νευροεπιστήμες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τετρίγγα Ευσταθία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. Effects of dopaminergic antagonists administration during the early postnatal period on rat behavior and brain neurochemistry

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882467
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νευροεπιστήμες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Προσίλης Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

19. Modulators of alpha-synuclein-mediated neurodegeneration: Evaluation of an in vitro stress modality on alpha-synuclein transcriptional regulation, expression, accumulation, and aggregation in cultured primary hippocampal neurons derived from wild-type and humanized alpha-synuclein rats.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886278
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νευροεπιστήμες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βρεττού Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

20. Lhx6 controls cIN development on a stage and IN-subtype specific manner

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885227
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νευροεπιστήμες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αντωνάκου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες