Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ RNA ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873078
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ρήγα Μαριέτα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Στοχευμένος προσδιορισμός αλληλουχίας, με τεχνολογία δεύτερης γενιάς (Next Generation Sequencing), σε ασθενείς με μυελικές νεοπλασίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879608
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λούπης Θεόδωρος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Αλλόχθονα μακροφύκη στην υποπαλιρροϊκή ζώνη των ελληνικών ακτών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308625
Μονάδα:
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσιάμης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2012

4. Η χλωρίδα και η βλάστηση του όρους Πεντελικού (Ανατολική Αττική)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308950
Μονάδα:
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπαλιούσης Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2012

5. Η χλωρίδα και η βλάστηση της νήσου Καλύμνου (Δωδεκάνησα)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308948
Μονάδα:
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζερβού Σεβαστή
Έτος εκπόνησης:
2012

6. Διερεύνηση της ιστορικής παρουσίας της φωτιάς και πρότυπα χωρικής μεταπυρικής αναγέννησης σε δασικά οικοσυστήματα Pinus nigra J. F. Arnold του όρους Ταϋγέτου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308830
Μονάδα:
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χριστοπούλου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2014

7. Το ζωοπλαγκτόν στον κόλπο της Καλλονής και ο ρόλος του στο τροφικό πλέγμα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309463
Μονάδα:
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαντωνίου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2015

8. Ταξινομική και οικολογική μελέτη κυανοβακτηρίων από σπήλαια της Ελλάδος

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309444
Μονάδα:
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λαμπρινού Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2012

9. Κυανοβακτήρια σε περιβάλλοντα θερμοπηγών - Ποικιλότητα και οικολογία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308985
Μονάδα:
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπραβάκος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2016

10. Μελέτη της αλληλεπίδρασης του ιού Υ της πατάτας με το φυτό-ξενιστή πιπεριά

Διπλωματική Εργασία uoadl:2729742
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κωτσαρίδης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Έλεγχος της αντιμυκητιακής δράσης συνθετικών αναλόγων ουριδίνης και τροποποιημένων φυσικών μεταβολιτών της ελιάς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777568
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ραφαηλίδου Ναυσικά
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. Microbial diversity studies in thermal spring fields with respect to plant biomass hydrolysis

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812749
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκλέκας Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. Δομικές μελέτες του ενζύμου 6-φωσφο-β-γλυκοζιδάση με πρωτεϊνική κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819921
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρακούση Πανδώρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

14. Μελέτη της αντιμυκητιακής δράσης αναλόγων φυσικών μεταβολιτών από φύκη και φυτά

Διπλωματική Εργασία uoadl:2750940
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσούβαλη Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. Κλωνοποίηση, παραγωγή και βιοχημικός χαρακτηρισμός μιας GH48 κυτταρινάσης από το βακτηριακό στέλεχος Bacillus safensis

Διπλωματική Εργασία uoadl:2750784
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χατζηκωτούλα Χρυσάνθη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. Μελέτη της δράσης και των κυτταρικών μηχανισμών ανθεκτικότητας αντιμυκητιακών φαρμάκων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1712577
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καπετανάκης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Διερεύνηση του ρόλου των σιδηροφορέων στη βιοχειραγώγηση φυτικών συστημάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1999438
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουκουνιά Μαριλένα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. The peroxisomal WscA protein function in Aspergillus nidulans

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879016
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δήμου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

19. Μελέτη της οξειδωτικής καταπόνησης σε μικροφύκη με έμφαση στην Selenium Binding Protein

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879786
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κωλέττη Κατερίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

20. Eκτίμηση της αφθονίας του κοινού χταποδιού με χρήση της μεθόδου δειγματολειψίας αποστάσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321011
Μονάδα:
Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πιπίνης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2011