Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Αυτόματη Ανίχνευση Ομοιοτήτων σε Έγγραφα: Η Περίπτωση Αρχείων Πηγαίου Κώδικα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316459
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Υπολογιστική Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χρονόπουλος Διονύσιος
Έτος εκπόνησης:
2016

2. Μεγιστοποίηση Χρησιμότητας Δικτύου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318263
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Επεξεργασία Σήματος για Επικοινωνίες και Πολυμέσα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατσάνος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2016

3. Διαμοιρασμός Πόρων ως Υπηρεσία : Τεχνικές Προκλήσεις και Λύσεις για Ασύρματα Δίκτυα Πέμπτης Γενιάς

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325290
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Καλογεροπούλου Διονυσία
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

4. Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας και η συνδιαστική εφαρμογή τους με το πρότυπο SDMX

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319889
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού (Η/Α)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βουτσινάς Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2014

5. Design and Implementation of Image Processing Algorithms on SoC Platforms for Embedded Applications

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325663
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού (Η/Α)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στρατάκος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Σχεδιασμός συστήματος αναγνώρισης προτύπων για διαχωρισμό ισχαιμικών αλλοιώσεων από σκλήρυνση κατά πλάκας σε εικόνες Μαγνητικής Τομογραφίας εγκεφάλου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320264
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοτσιλίτη Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2013

7. Σύστημα αυτόματης διάγνωσης καρκίνου θυρεοειδούς αδένα από κυτταρολογικές εικόνες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320177
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσιμπίδα Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2013

8. Διαχείριση κι ανάλυση δεδομένων υψηλής απόδοσης με στόχο την εύρεση και κατανόηση γενετικών μοριακών αλλαγών που σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316756
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραγκούνη Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2014

9. Εύρεση αγγείων σε εικόνες αμφιβληστροειδή – Υπολογισμός πλάτους αγγείων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317461
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λεοντίδης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2013

10. Διασύνδεση έξυπνων αισθητήρων ieee 1451 στον ιστό αισθητήρων (sensor web) και έλεγχος με το πρότυπο sensor planning service

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316739
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λιάντζας Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2016

11. Διαχείριση Πολλαπλών Λειτουργιών σε Διαλογικό Σύστημα Τηλεφωνικού Κέντρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316766
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φλώρος Βασίλειος
Μουρουζίδης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2016

12. Safe-R: Εφαρμογή εκτίμησης και αναπαράστασης της ποιότητας του οδοστρώματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321360
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μητάκος Πέτρος
Έτος εκπόνησης:
2016

13. Development of a Graphical User Interface for the Creation of the Topology for Network Simulator ns-3

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320990
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κούκιος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2016

14. H εισαγωγή των παιδαγωγικών αρχών των MOOCs στην ανώτατη εκπαίδευση - Ένα μοντέλο εφαρμογής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321103
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κυριακίδης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2015

15. Επεξεργασία Στρατιωτικής Ορολογίας στο Σύστημα UNL του έργου UNDL Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και σε Πολύγλωσσες Εφαρμογές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317314
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τάσσης Στέφανος
Ηλιάκης Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2015

16. Watchdog: A Distributed Web Preservation System

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321481
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κωνσταντόπουλος Μιχάλης
Έτος εκπόνησης:
2016

17. Παραλληλοποίηση του Sirene: Υλοποίηση κυβικής Β-καμπυλοειδής παρεμβολής στην μονάδα επεξεργασίας γραφικών για πολλές διαστάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319331
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βουλαρίνος Γιώργος
Έτος εκπόνησης:
2016

18. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Υπηρεσίας Ομιλούντων Βιβλίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320300
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σοφιανός Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2016

19. Αυτόματη υλοποίηση δυναμικού κώδικα για εκτέλεση πλάνων ερωτημάτων στη κυρία μνήμη με χρήση σύγχρονου υλικού υπολογιστών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316475
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γάσπαρης Νίκων
Στρατής Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2016

20. Elastic Infrastructure for Joining Stream Data

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321034
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαραβίτσας Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2016