Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Οπτική Επεξεργασία και Ανάλυση Ιστορικών Εγγράφων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309246
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σταματόπουλος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2011

2. Μελέτη χαρακτηριστικών σε κυματοδηγούς χάσματος για δίκτυα ευρείας ζώνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318862
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκόλφη Μαρία-Άρτεμις
Έτος εκπόνησης:
2016

3. Ηλεκτρονική υγεία- "e-health"

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317922
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σίσκος Χρήστος
Καρυώτης Χαράλαμπος
Έτος εκπόνησης:
2012

4. Λογισμικό σύστημα συλλογής πληροφοριών κυψελωτού και ασύρματου wi-fi δικτύου από συσκευή android

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324276
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαντρατζής Μάριος
Έτος εκπόνησης:
2016

5. Διαμοιρασμός Πόρων ως Υπηρεσία : Τεχνικές Προκλήσεις και Λύσεις για Ασύρματα Δίκτυα Πέμπτης Γενιάς

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324168
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ξεζωνάκη Μαρία-Ευγενία
Έτος εκπόνησης:
2015

6. Εξελληνισμός του Alice 3D

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324202
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χαραλάμπους Νεφέλη
Κοτσάνης Ελευθέριος
Έτος εκπόνησης:
2016

7. Προσαρμοστική Εκμάθηση και Προσαρμοστικοί Αλγόριθμοι

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324329
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χερουβείμ Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2015

8. Assessing Quality of Experience of Video Streaming Applications via Crowdsourcing

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324481
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κυριαζάνος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2016

9. H Λειτουργική Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού(fMRI) με χρήση των μεθόδων GLM και ICA στη κοινωνικό-γνωστική έλλειψη στη φυσιολογική γήρανση

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324534
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χατζηγούλας Αλέξιος
Έτος εκπόνησης:
2015

10. Έλεγχος, Δοκιμασία και Παρουσίαση Δωρεάν Εφαρμογών για άτομα με απώλεια Ακοής σε συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324232
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βολιώτης Χάρης
Έτος εκπόνησης:
2015

11. Εφαρμογή της θεωρίας χρωματισμού γράφων για την διαχείριση παρεμβολών σε ασύρματα δίκτυα επικοινωνιών

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324230
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ραμάη Εύα
Έτος εκπόνησης:
2015

12. Θεωρία και Εφαρμογές Αναλογικών Κυκλωμάτων

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324263
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπότσης Bασίλης
Τάρταρης Δημήτρης
Έτος εκπόνησης:
2015

13. Μελέτη και Υλοποίηση Αλγορίθμων για την Επίλυση του Προβλήματος Αντήχησης (Echo Cancellation Problem)

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324296
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουρσιουμπάς Νικόλαος
Μαγουλά Βασιλεία
Έτος εκπόνησης:
2016

14. Μελέτη και σχεδιασμός πρωτοκόλλων ανίχνευσης γειτονικής συσκευής σε δίκτυα LTE-Advanced

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324292
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μελισσόπουλος Γιώργος
Έτος εκπόνησης:
2015

15. Δημιουργία παιχνιδιού εκπαιδευτικού χαρακτήρα

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324148
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γαλανόπουλος Χαρίτος
Σιέμπος Παύλος
Έτος εκπόνησης:
2015

16. Δημιουργία προγράμματος εισαγωγής εικόνας και αποκοπή puzzle

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324153
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μακρής Παναγιώτης
Ζώγας Κωνσταντίνος-Όθωνας
Έτος εκπόνησης:
2016

17. Εικονικοποίηση του Evolved Packet Core (EPC) σε Υπολογιστικό Νέφος

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324189
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σαββίδης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2015

18. Επισκόπηση Έξυπνων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποσυστημάτων σε Έξυπνα Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324214
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γαλακούτη Αντωνία
Έτος εκπόνησης:
2015

19. Εφαρμογές memristors σε vlsi κυκλώματα

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324220
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αθανασόπουλος Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2016

20. μοντέλα διάχυσης για την ενσύρματη και ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο σε χώρες του ο.ο.σ.α.

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324315
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαλτεζάκης-Βαθυπέτρου Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2015