Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Σολιτόνια σε μείγματα συμπυκνωμάτων Bose-Einstein

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309335
Μονάδα:
Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αχιλλέως Βάσος
Έτος εκπόνησης:
2015

2. Παράλληλες Αρχιτεκτονικές και Αλγόριθμοι για Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309261
Μονάδα:
Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λεντάρης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2011

3. Μελέτη και Yλοποίηση Συστήματος Ασύρματων Οπτικών Επικοινωνιών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309044
Μονάδα:
Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαρίνος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2014

4. Μελέτη των Χαρακτηριστικών Διάδοσης των Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων σε Δίαυλο Δέσμης Ομοαξονικού Γυροτρονίου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309136
Μονάδα:
Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μωραΐτου Μαρίνα
Έτος εκπόνησης:
2012

5. Μελέτη φαινομένων διάδοσης σε διηλεκτρικούς και φωτονικούς κυματοδηγούς

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309141
Μονάδα:
Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γερολυμάτος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2012

6. Comparative study and performance evaluation of MC-CDMA and OFDM over AWGN and fading channels environment

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320936
Μονάδα:
Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Mansour Akil
Έτος εκπόνησης:
2012

7. Υλοποίηση πρωτοκόλλου συνέπειας κρυφής μνήμης σε σύστημα πολυεπεξεργασίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320526
Μονάδα:
Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βέττας Ζήσης
Έτος εκπόνησης:
2012

8. Δυναμική, γένεση και διαχείριση σολιτονίων σε συμπυκνώματα Bose-Einstein

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308851
Μονάδα:
Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσίτουρα Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2016

9. Εντοπισμένα κύματα σε μη γραμμικά μεταϋλικά

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308866
Μονάδα:
Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βελντές Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2015

10. Αρχιτεκτονικές και οργάνωση επεξεργαστών για αποδοτικό παραλληλισμό εφαρμογών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308741
Μονάδα:
Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μανωλόπουλος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2013

11. Μελέτη Απόδοσης Συστημάτων Ασύρματων Οπτικών Επικοινωνιών με Διαφορική Λήψη στο Χρόνο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318306
Μονάδα:
Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρράς Ορφέας
Έτος εκπόνησης:
2013

12. Τεχνικές για σύγχρονα ετερογενή και ευέλικτα ραδιοσυστήματα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309455
Μονάδα:
Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζαλώνης Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2016

13. Επίδραση της έντασης της κοσμικής ακτινοβολίας και των γεωμαγνητικών διαταραχών σε ανθρώπινες φυσιολογικές παραμέτρους

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317420
Μονάδα:
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιανναροπούλου Ελισάβετ
Έτος εκπόνησης:
2012

14. Μελέτη του υποβάθρου για τη διαδικασία H -> 4l με χρήση των δεδομένων του 2010 στο πείραμα ATLAS

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318775
Μονάδα:
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ιορδανίδου Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2011

15. Μη γραμμικές διεγέρσεις του διακριτού αρμονικού ταλαντώτή με αυτοαλληλεπίδραση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318999
Μονάδα:
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αχιλλέως Βάσος
Έτος εκπόνησης:
2011

16. Μελέτη ταυτοποίησης φορτίου e?, e+ και εφαρμογή στη μέτρηση του υπόβαθρου στις διασπάσεις Z ! e?e+ στο πείραμα CMS στον LHC

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318528
Μονάδα:
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αγαπήτος Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2011

17. Αλλαγές Φάσης στο πρότυπο Baxter-Wu

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308621
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βελονάκης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2013

18. Φαινόμενα Συγχρονισμού σε Πλέγματα Συζευγμένων Ταλαντωτών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309493
Μονάδα:
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παναγάκου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2015

19. Έλεγχος ποιότητας δεδομένων υψηλής ανάλυσης των Μετρητών Νετρονίων και ανάπτυξη τεχνικών προσομοίωσης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308916
Μονάδα:
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πασχάλης Παύλος
Έτος εκπόνησης:
2015

20. Beyond mean-field dynamics in closed and open bosonic systems

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309567
Μονάδα:
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κορδάς Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2014