Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μελέτη ατελειών σε Si και Si1-xGex

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309021
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σγούρου Ευστρατία
Έτος εκπόνησης:
2014

2. Αλλαγές Φάσης στο πρότυπο Baxter-Wu

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308621
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βελονάκης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2013

3. Ανισοτροπικά Νανοσύνθετα Φωτονικά Υλικά

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308697
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χριστοφή Αρίστη
Έτος εκπόνησης:
2014

4. Θερμοδυναμική Σταθερότητα Πρωτεϊνών: Συσχέτιση με Αρχιτεκτονική Λειτουργικών Περιοχών & Συνθήκες Κρυστάλλωσης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308957
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σταύρος Φιλήμων
Έτος εκπόνησης:
2015

5. Design Development and Testing of Innovative Solar Control Facade Systems

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309598
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Kuhn Tilmann
Έτος εκπόνησης:
2016

6. Identifying and Addressing Conceptual Difficulties In Electronics

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309637
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπανικολάου Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2015

7. Υπολογισμός διεγερμένων καταστάσεων πολυηλεκτρονιακών συστημάτων με τη μέθοδο της διευρυμένης Hartree-Fock. Σύγκριση με άλλες μεθόδους

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309485
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τάσση Μαρία-Κλεοπάτρα
Έτος εκπόνησης:
2014

8. Επίγειες ασύρματες οπτικές τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις και μελέτη τεχνικών για την βελτίωση της απόδοσής τους

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308887
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στασινάκης Αργύρης
Έτος εκπόνησης:
2016

9. Επίδραση της ακτινοβολίας ιόντων σιδήρου στις δομικές και μαγνητικές ιδιότητες υμενίων σιδήρου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308890
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαμιχαήλ Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2016

10. Μελέτη του ρόλου της λεπτής υφής της χρωμόσφαιρας στο σχηματισμό του μαγνητικού θόλου και στη διάδοση των κυμάτων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309119
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοντογιάννης Ιωάννης-Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2013

11. Πολύπλοκα Δυναμικά Συστήματα και Φυσικός Χρόνος. Εφαρμογές στη σεισμικότητα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309289
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χριστόπουλος Σταύρος-Ρίτσαρντ
Έτος εκπόνησης:
2014

12. Μελέτη και βελτιστοποίηση των ηλεκτρικών ιδιοτήτων λεπτών μονωτικών υμενίων που χρησιμοποιούνται σε Μικρο-Ηλεκτρο-Μηχανικά Συστήματα (MEMS)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309031
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουτσουρέλη Ματρώνη
Έτος εκπόνησης:
2014

13. Μελέτη νανοδομών πυριτίου για εφαρμογές φωτοβολταϊκών διατάξεων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309055
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μανουσιάδης Παύλος
Έτος εκπόνησης:
2014

14. Μελέτη της ηλεκτρικής αγωγιμότητας μονοδιαστάτων ατάκτων συστημάτων: εφαρμογή στο DNA και άλλες συναφείς δομές

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309093
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δημακογιάννη Μαργαρίτα
Έτος εκπόνησης:
2012

15. Μέθοδοι Υπολογιστικής Επιστήμης και Στατιστικής Φυσικής στη μελέτη Συστημάτων Αταξίας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309166
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπακωνσταντίνου Θεόδωρος
Έτος εκπόνησης:
2016

16. Mελέτη διάδοσης οπής σε κβαντικά συστήματα spin με την μέθοδο της διαγραμματικής Monte Carlo

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309666
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Διαμαντής Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2015

17. Μελέτη παραμέτρων μεταφοράς και λειτουργίας ανιχνευτών ημιαγωγών III-V

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309061
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θεωνάς Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2013

18. Σολιτονικού τύπου λύσεις των αβελιανών και μη αβελιανών θεωριών su(2) με παραβιασμένη τη συμμετρία βαθμίδας ΜΜΕΤΡΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319737
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατσιμίγα Γαρυφαλλία
Έτος εκπόνησης:
2011

19. Σολιτόνια στην οπτική και στα συμπυκνώματα bose-einstein με χωρικά ανομοιογενή μη γραμμικότητα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319741
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσίτουρα Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2012

20. Απόδοση Υβριδικών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων FSO/MMW και Παράγοντες που την επηρεάζουν

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316381
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κόκκκορης Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2011