Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μελέτη Φυσικοχημικών Ιδιοτήτων Ιοντικού Υγρού και Μειγμάτων του σε Κανονικές Συνθήκες μέσω Υπολογιστικών Τεχνικών Μοριακών Προσομοιώσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1445624
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σπυρογιαννόπουλος Λεωνίδας
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Ανάπτυξη Οργανοκαταλυτικών Μεθοδολογιών για τη Σύνθεση Βιοδραστικών Ενώσεων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1326322
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θεοδώρου Αλέξιος-Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Διερεύνηση της ικανότητας μαθητών και φοιτητών να μεταφράζουν χημικές αναπαραστάσεις διαφορετικού τύπου. Ανάδειξη των αντιλήψεών τους για βασικές χημικές έννοιες.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308828
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Τμήμα Χημείας
Συγγραφέας:
Γκίτζια Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2013

4. Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΙΣΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΑΕΙΦΟΡΟ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800140
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λιαράκος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Σύνθεση και Χαρακτηρισμός πολύπλοκων μακρομοριακών αρχιτεκτονικών πολυστυρενίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883461
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πετροπούλου Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Μελέτη ενεργών διατομών και γωνικακών κατανομών ισοτόπων πλούσιων σε νετρόνια από αντιδράσεις σε ενέργεια 15 MeV/νουκλεόνιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878479
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία-Φυσικοχημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φασουλά Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Μεταλλο-Υποκαταστατών βασισμένων σε Βάσεις του Schiff ως Πρόδρομων Αντιδραστηρίων για τη Δυνητική Σύνθεση Μεταλλο-Οργανικών Κατασκευών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2759369
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσελίκογλου Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Ομογενής Φωτοκαταλυτική Παραγωγή Υδρογόνου από το νερό με τη βοήθεια μικτού διϊμινο-θειολοάμμινο-συμπλόκου του Ni(II)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2818973
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δανοπούλου Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ [Νi(qdt)(dppz)]. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ DNA ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ MCF7 ΚΑΙ MDA 231

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812909
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπαλού Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Σύνθεση, Χαρακτηρισμός και Βιολογική Αξιολόγηση Τροποποιημένων και μη Μαγνητικών Νανοσωματιδίων Οξειδίου του Σιδήρου για Βιολογικές Εφαρμογές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2767991
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Προκοπίου Δανάη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Σύνθεση και μελέτη θειολικών συμπλόκων του Νικελίου(ΙΙ). Εφαρμογή τους ως καταλυτών στη Φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2672589
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καμάτσος Φώτιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. Σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπλόκου Cu(II) με γλυκοζυλιωμένο παράγωγο της 2,9-(διμεθυλο)-1,10-φαινανθρολίνης (PDGluc). Μελέτη της αλληλεπίδρασης με CT-DNA και in vitro αξιολόγηση της βιολογικής του δράσης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2685230
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κιντής Κώστας
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. Σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπλόκων του χαλκού (Ι). Μελέτη της δράσης τους ως φωτοευαισθητοποιητών σε συστήματα φωτοκαταλυτικής παραγωγής υδρογόνου και σε φωτοευαισθητοποιούμενες ηλιακές κυψελίδες.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2671907
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δρόσου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

14. Συσχέτιση δομικών και μαγνητικών ιδιοτήτων οκταεδρικών συμπλόκων Ni(II)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864966
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αντωνοπούλου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. Μεταλλο-Οργανικές Κατασκευές που βασίζονται σε Μαγνήτες Μοναδικού Μορίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863678
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πλέσσας Αλέξιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. Σύνθεση και χαρακτηρισμός του παραγώγου της 1,10-φαινανθρολίνης, 2,9-δι(αμινομέθυλο)-1,10-φαινανθρολίνη (PDAM) και του συμπλόκου του Ru(II) με την PDAM. Μελέτη της αλληλεπίδρασης αυτών με CT-DNA. In vitro διερεύνηση της βιολογικής τους δράσης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883743
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παππά Ραφαηλία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Σύνθεση και χαρακτηρισμός των συμπλόκων [Ni(O,E)(tmeda)(NO3)], E=O,S,Se και [Co(O,O)(N,N)(NO3)], (N,N)= tmeda, 1,10-φαινανθρολίνη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878356
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Νάνο Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. Ο ρόλος της εκπαίδευσης της Αειφόρου Ανάπτυξης μέσω της χημικής και γεωλογικής εκπαίδευσης σε Μουσείο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815725
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσούτσα Άννα-Τριανταφυλλιά
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

19. Διερεύνηση της διδακτικο-μαθησιακής λειτουργίας των εικονιστικών αναπαραστάσεων στην ενότητα Θερμότητα-Θερμοδυναμική στα σχολικά εγχειρίδια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722622
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουρεμένου Κανέλλα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

20. Η χρήση συμπληρωμάτων διατροφής από μαθητές Λυκείου στην Ελλάδα- Ο ρόλος του σχολείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1381100
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Νικολοπούλου Χρυσούλα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός