Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Αλληλεπίδραση βαρέων μετάλλων και πρωτεϊνών σε θαλάσσιους βενθικούς οργανισμούς

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308623
Μονάδα:
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χαλκιαδάκη Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2015

2. Συμβολή στη διαμόρφωση και εφαρμογή μεθοδολογίας κατάλληλης για την Εκπαίδευση Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309350
Μονάδα:
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μήλιος Νεκτάριος
Έτος εκπόνησης:
2012

3. Προσομοιώσεις χημικών διεργασιών μίγματος υδρογονανθράκων καταλυόμενες από σύμπλοκα των στοιχείων μεταπτώσεως

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309307
Μονάδα:
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κόκκινος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2013

4. Ανταγωνιστές μπομπεσίνης επισημασμένοι με 99mTc για εφαρμογή στη διαγνωστική ογκολογία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308709
Μονάδα:
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χαραλαμπίδης Δαυίδ
Έτος εκπόνησης:
2012

5. Διερεύνηση και ενσωμάτωση σημαντικών περιβαλλοντικών βιογεωχημικών διεργασιών στα προγράμματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308820
Μονάδα:
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουταλίδη Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2015

6. Risk assessment of Perfluoroalkylated substances (PFASs) through the determination of their concentration in various food matrices

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309712
Μονάδα:
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζαφειράκη Ευφροσύνη
Έτος εκπόνησης:
2016

7. Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδων προσδιορισμού PCBs στα τρόφιμα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308658
Μονάδα:
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μιχαλολιάκος Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2012

8. Ανάπτυξη Στρατηγικών Σύνθεσης, Χημική Δραστικότητα και Χαρακτηρισμός Μεταλλικών Πλειάδων και Μεταλλο?Οργανικών Κατασκευών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308692
Μονάδα:
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατσένης Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2014

9. Σύνθεση και χαρακτηρισμός νέων συμπλόκων ενώσεων του Ru(II) και εφαρμογές τους σε ευαισθητοποιημένες ηλιακές κυψελίδες

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309388
Μονάδα:
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κόντη Γεωργία-Χάρη
Έτος εκπόνησης:
2013

10. Σύνθεση και μελέτη συμπλοκών ενώσεων του τανταλίου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309384
Μονάδα:
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοντοθεοδώρου Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2012

11. Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Μεταλλικών Πλειάδων Υψηλού Σπιν και Μονομοριακών Μαγνητών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309386
Μονάδα:
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Περιβολάρης Εμμανουήλ-Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2015

12. Catalytic Polymerization of Olefins and Cycloolefins with Transition Metal Complexes

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309572
Μονάδα:
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ραπτόπουλος Γρηγόριος
Έτος εκπόνησης:
2016

13. Συνεργασία μεταλλικού συμπλόκου – ρίζας κατά τη φωτοσυνθετική διάσπαση του Η2Ο

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309364
Μονάδα:
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χρυσίνα Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2015

14. Σύμπλοκα των Στοιχείων Μεταπτώσεως με Τετραθειομεταλλικά Ανιόντα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309375
Μονάδα:
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ξαμωνάκη Νικολέττα
Έτος εκπόνησης:
2016

15. Φωτοκαταλυτική αναγωγή του νερού με χρήση διθειολενικών συμπλόκων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309509
Μονάδα:
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουτσούρη Ευγενία
Έτος εκπόνησης:
2016

16. Φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου με διθειολενικά σύμπλοκα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309514
Μονάδα:
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κεφαλίδη Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2016

17. Χρήση συμπλόκων ενώσεων ως μοριακών διακοπτών και ανιχνευτών στο DNA

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309532
Μονάδα:
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καπλάνης Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2014

18. Δομικές, φασματοσκοπικές και μαγνητικές ιδιότητες συμπλόκων των στοιχείων mn,fe,co,ni,cu,zn με χηλικούς ιμιδοδιφωσφινικούς υποκαταστάτες

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308844
Μονάδα:
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φερεντίνος Ελευθέριος
Έτος εκπόνησης:
2011

19. Υδρογόνωση των Ανανεώσιμων Φυτικών Ελαίων όπως και των Αλκυλεστέρων τους καταλυόμενη από Σύμπλοκα των Στοιχείων Μετάπτωσης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309483
Μονάδα:
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπουριάζος Αχιλλέας
Έτος εκπόνησης:
2014

20. Properties and dynamics of Chromophoric Dissolved Organic Matter (CDOM) in Eastern Mediterranean Waters

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309700
Μονάδα:
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πίττα Έλλη
Έτος εκπόνησης:
2016