Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Αλλόχθονα μακροφύκη στην υποπαλιρροϊκή ζώνη των ελληνικών ακτών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308625
Μονάδα:
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσιάμης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2012

2. Η χλωρίδα και η βλάστηση του όρους Πεντελικού (Ανατολική Αττική)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308950
Μονάδα:
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπαλιούσης Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2012

3. Η χλωρίδα και η βλάστηση της νήσου Καλύμνου (Δωδεκάνησα)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308948
Μονάδα:
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζερβού Σεβαστή
Έτος εκπόνησης:
2012

4. Διερεύνηση της ιστορικής παρουσίας της φωτιάς και πρότυπα χωρικής μεταπυρικής αναγέννησης σε δασικά οικοσυστήματα Pinus nigra J. F. Arnold του όρους Ταϋγέτου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308830
Μονάδα:
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χριστοπούλου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2014

5. Το ζωοπλαγκτόν στον κόλπο της Καλλονής και ο ρόλος του στο τροφικό πλέγμα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309463
Μονάδα:
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαντωνίου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2015

6. Ταξινομική και οικολογική μελέτη κυανοβακτηρίων από σπήλαια της Ελλάδος

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309444
Μονάδα:
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λαμπρινού Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2012

7. Κυανοβακτήρια σε περιβάλλοντα θερμοπηγών - Ποικιλότητα και οικολογία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308985
Μονάδα:
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπραβάκος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2016