Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Ανάπτυξη Ενιαίας Μεθόδου Σαρώσεως Απαγορευμένων Ουσιών σε Ούρα Αθλητών με την Τεχνική GC/MS, για Εφαρμογή σε Εργαστήρια Ελέγχου Doping

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308652
Μονάδα:
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κιούση Πολυξένη
Έτος εκπόνησης:
2012

2. Ανάπτυξη μεθοδολογιών για την ανίχνευση σημειακών πολυμορφισμών (SNPS) του γονιδίου LOXL1 σχετιζομένων με το ψευδοαπολιδωτικό γλαύκωμα και σύνδρομο.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316063
Μονάδα:
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τζίκα Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2012

3. Ιστορία του ελληνικού κρασιού: Β' τριήμερο εργασίας (Σαντορίνη, 7-9 Σεπτεμβρίου 1990)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002136
Μονάδα:
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ιστορία του ελληνικού κρασιού: Β' τριήμερο εργασίας (Σαντορίνη, 7-9 Σεπτεμβρίου 1990)
Εκδότης:
Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ
Έτος έκδοσης:
1992
Ταξιθετικός αριθμός:
634.809495 ΤΕ1990 ι 1992
Bib number:
187630

4. Κάναβες και βαρελοποιία στο Ακρωτήρι

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1041160
Μονάδα:
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Παλυβού, Καλλιρόη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αμπελουργία

5. Παραδοσιακές τεχνικές της αμπελουργίας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1041164
Μονάδα:
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Σαρπάκη, Ανάγια
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αμπελουργία

6. Η αμπελοκαλλιέργεια ως μεταβαλλόμενη αγροτική δραστηριότητα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1041170
Μονάδα:
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Ντούμα, Αλεξάνδρα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αμπελουργία

7. Κάναβες και ρακιδιά στη Σαντορίνη

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1041176
Μονάδα:
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Φιλιππίδης, Δημήτρης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αμπελουργία

8. Το αμπέλι στα δικαιοπρακτικά έγγραφα της Σαντορίνης του 16ου και 17ου αιώνα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1041184
Μονάδα:
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Τσελίκας, Αγαμέμνων
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αμπελουργία

9. Το εμπόριο του κρασιού στην αρχαιότητα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1041190
Μονάδα:
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Μαραγκού, Αντιγόνη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αμπελουργία

10. Αμπελουργία, οινοποιία και χρήση κρασιού στη μελανόμορφη και ερυθρόμορφη αγγειογραφία

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1041193
Μονάδα:
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Ξαγοράρη, Μαρία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αμπελουργία

11. Οινολογικές παραστάσεις σε αρχαία ελληνικά νομίσματα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1041201
Μονάδα:
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Μαραθάκη, Ειρήνη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

12. Η εξέλιξη του ελληνικού αμπελώνα από την Εθνεγερσία μέχρι το Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1041203
Μονάδα:
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Κουράκου-Δραγώνα, Σταυρούλα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αμπελουργία

13. Η ελληνική οινοβιομηχανία το 19ο αιώνα: από την αναζήτηση της ποιότητας στο σταφιδίτη

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1041208
Μονάδα:
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Αγριαντώνη, Χριστίνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αμπελουργία

14. Κτίσμα και κρασί στη Σάμο και στην Αρκαδία

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1041211
Μονάδα:
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Τουρνικιώτης, Παναγιώτης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αμπελουργία

15. Οινοποιία Αϊδαρίνη στη Γουμένισσα: από την οικοτεχνία στη βιοτεχνία

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1041214
Μονάδα:
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Μπρούσκου, Αίγλη
Παπαγεωργοπούλου, Ζέτα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αμπελουργία

16. Η παραδοσιακή οινοποιία στη Ζάκυνθο: κτίσματα, μέτρα, εξοπλισμός

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1041216
Μονάδα:
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Ζήβας, Διονύσης Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αμπελουργία

17. Οι βαρελάδες του Ηρακλείου

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1041219
Μονάδα:
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Τσενόγλου, Ελένη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αμπελουργία

18. Το κρασί ως βασικό είδος διατροφής στην Τουρκοκρατία

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1041221
Μονάδα:
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Ματθαίου, Άννα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αμπελουργία

19. Μέρες του 1707 ή ένα εγκώμιο του κόκκινου κρασιού

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1041223
Μονάδα:
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Αποστολόπουλος, Δημήτρης Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αμπελουργία

20. Ιστορικά στοιχεία για την αμπελοκαλλιέργεια και την οινοποίηση στα Αμπελάκια Θεσσαλίας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1041229
Μονάδα:
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Μητράκος, Κωνσταντίνος Α.
Παπράς, Στέλιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αμπελουργία