Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μικτή μάθηση και κοινότητες διερεύνησης στην επιμόρφωση υποψήφιων εκπαιδευτικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319056
Μονάδα:
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μάλλιαρης Κυριάκος
Έτος εκπόνησης:
2016

2. Μετάβαση από το IPv4 στο IPv6

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318941
Μονάδα:
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δημόπουλος Λάμπρος
Έτος εκπόνησης:
2011

3. Code Coverage Aid

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324501
Μονάδα:
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τριαντάφυλλος Ορέστης
Έτος εκπόνησης:
2016

4. clustering and classification in high dimensional sparse data

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324495
Μονάδα:
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πατσουράκος Κωνσταντίνος
Μπορεκτσίογλου Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2016

5. eProlog: Πλατφόρμα Εκμάθησης Prolog

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324526
Μονάδα:
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στρατούλης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2015

6. Efficient blockchains with contributed randomness

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324524
Μονάδα:
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κωνσταντίνου Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2016

7. Έλεγχος, Δοκιμασία και Παρουσίαση Δωρεάν Εφαρμογών για άτομα με απώλεια Όρασης σε iOS συσκευές

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324234
Μονάδα:
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουσίδης Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2015

8. Έξυπνα δίκτυα και αξιολόγηση του κύκλου ζωής

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324238
Μονάδα:
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ευαγγελόπουλος Δημήτρης
Μορφόπουλος Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2016

9. Έξυπνο πλέγμα ενέργειας: Απαιτήσεις, προκλήσεις και εμπειρία καταναλωτών

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324240
Μονάδα:
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ντάλλας Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2015

10. Μαθαίνοντας Προγραμματισμό μέσω του Προσαρμοστικού Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος ALMA

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324279
Μονάδα:
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ξανθούλη Μαρία
Καπετανάκης Παπανικολάου Μανόλης
Έτος εκπόνησης:
2015

11. Διατήρηση Ιδιωτικότητας Δεδομένων με χρήση Τεχνικών Ανωνυμοποίησης

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324170
Μονάδα:
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γανωτή Κυριακή-Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2015

12. Διαδικτυακή εφαρμογή για εσωτερική δόμηση και επικοινωνία εταιρειών διοργάνωσης παιδικών εκδηλώσεων

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324160
Μονάδα:
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καζής Βασίλης
Έτος εκπόνησης:
2015

13. εμμεσοι μηχανισμοί φήμης για κοινωνικά δίκτυα

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324195
Μονάδα:
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κανελλόπουλος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2015

14. Εκμάθηση εννοιών πληροφορικής μέσω εργασίας σε περιβάλλον ρομποτικής.

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324193
Μονάδα:
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μεξάκη Βαρβάρα
Σασσάλου Ευγενία-Νιόβη
Έτος εκπόνησης:
2016

15. Υποστήριξη του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής με δραστηριότητες που ακολουθούν τις προδιαγραφές του Αpp Inventor

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324435
Μονάδα:
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κυριακίδης Αδάμος
Έτος εκπόνησης:
2016

16. Υποστήριξη της Ερευνητικής Εργασίας μέσω του Προσαρμοστικού Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος Μάθησης ALMA (Adaptive Learning Models from texts & Activities)

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324432
Μονάδα:
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ευθυμιάτου Στεφανία
Έτος εκπόνησης:
2015

17. Υλοποίηση Ψηφιακού Αποθετηρίου σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα Joomla!

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324426
Μονάδα:
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πολυμέρη Μαρία
Πεπές Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2015

18. Ο μη ντετερμινιστικός χώρος είναι κλειστός ως προς το συμπλήρωμα

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324322
Μονάδα:
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαζαράκης Ευγένιος
Έτος εκπόνησης:
2015

19. Analysis of prefetching methods from a graph-theoretical perspective

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324464
Μονάδα:
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Περικλέους Αλέξανδρος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2016

20. Bayesian δίκτυα και εύρεση δομής με ακριβή αλγόριθμο

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324486
Μονάδα:
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αρβανίτης Μάρκος
Έτος εκπόνησης:
2015