Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Συγκριτική μελέτη φυσιολογικών προσαρμογών στα χερσαία σαλιγκάρια του γένους Codringtonia Kobelt 1898

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309348
Μονάδα:
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοτσακιόζη Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2013

2. Οι Νέες Τεχνολογίες των -omics: Μέθοδοι και Εφαρμογές.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319254
Μονάδα:
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαλιώτης Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2013

3. Νευροπροστατευτικοί Μηχανισμοί στη Νόσο Πάρκινσον

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319138
Μονάδα:
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πατίστα Ελεονώρα-Ίρις
Έτος εκπόνησης:
2011

4. Ο ρόλος του ασβεστίου στα επαγόμενα από διάφορες μορφές στρες σηματοδοτικά μονοπάτια σε καρδιακούς μυοβλάστες H9c2

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319189
Μονάδα:
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τρυφωνίδη Ιουλία
Έτος εκπόνησης:
2013

5. Ιστολογική και Υπερμικροσκοπική Ανοσοεντόπιση των Ενζύμων και Πρωτεϊνών των Κυτταρικών Δομών Αποθήκευσης της Νοραδρεναλίνης στον Κατεχολαμινικό Πυρήνα Locus Coeruleus του Ανθρώπινου Εγκεφάλου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308963
Μονάδα:
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κλουκίνα-Πανταζίδου Ισμήνη
Έτος εκπόνησης:
2014

6. Διερεύνηση του τρόπου παραγωγής και δράσης πεπτιδικών θραυσμάτων της προθυμοσίνης α: νέα ανοσοενισχυτικά μόρια των λεμφοκυτταρικών αποκρίσεων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308840
Μονάδα:
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ιωάννου Κυριακή
Έτος εκπόνησης:
2013

7. Ανάλυση νέων σηματοδοτικών μονοπατιών των οπιοειδών υποδοχέων που οδηγούν σε αλλαγές της συναπτοσωμικής πλαστικότητας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308638
Μονάδα:
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεωργαντά Ειρήνη-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2012

8. Ανάπτυξη μεθοδολογίας φυλετικού προσδιορισμού με εφαρμογή τριδιάστατης γεωμετρικής μορφομετρικής ανάλυσης (3DGM) σε κρανία σύγχρονου ελληνικού πληθυσμού

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308666
Μονάδα:
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χοβαλοπούλου Μαρία - Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2014

9. Ανοσοφαινοτυπική και Κυτταρογενετική μελέτη της Μονοκλωνικής Β Λεμφοκυττάρωσης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308707
Μονάδα:
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κωστόπουλος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2015

10. Επίδραση της εκκρινόμενης α-συνουκλεΐνης στην ομοιόσταση των νευρικών κυττάρων - Συσχέτιση με τη νόσο του Parkinson

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308894
Μονάδα:
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μελαχροινού Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2014

11. Διερεύνηση της παθολογίας της καταπόνησης και της διατροφής σε ελληνικούς πληθυσμούς, από τη Γεωμετρική εποχή έως και σήμερα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308832
Μονάδα:
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μιχαήλ Δήμητρα-Ερμιόνη
Έτος εκπόνησης:
2015

12. Φυλογένεση και φυσιολογικές προσαρμογές του γένους Lacerta sensu lato (Sauria: Lacertidae) στην Ελλάδα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309501
Μονάδα:
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σαγώνας Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2014

13. Φωτοκαταλυτική Αντικαρκινική Δράση Διοξειδίου του Τιτανίου (TiO2): Μηχανισμοί και Εφαρμογές

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309511
Μονάδα:
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λαγοπάτη Νεφέλη
Έτος εκπόνησης:
2013

14. Ανάπτυξη πειραματικού εμβολίου εναντίον ενδοκυτταρικών παθογόνων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308688
Μονάδα:
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαργαρώνη Μαρίτσα
Έτος εκπόνησης:
2016

15. Μελέτη του ρόλου της Απολιποπρωτεΐνης Ε και της χοληστερόλης στην παθογένεση της νόσου Alzheimer's σε διαγονιδιακά ποντίκια

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309117
Μονάδα:
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατσούρη Λουκία
Έτος εκπόνησης:
2012

16. Το παλαιοπαθολογικό προφίλ της πορώδους υπερόστωσης ως επιδημιολογικής έκρηξης στις κοινωνίες του πρώιμου Ολόκαινου στον Ελλαδικό χώρο. Μιία βιοπολιτισμική προσέγγιση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309465
Μονάδα:
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στραβοπόδη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2012

17. Μηχανισμοί ενεργοποίησης λευκοκυττάρων με ανοσοενισχυτικά πεπτίδια του θύμου αδένα. Ανάπτυξη μεθόδου αξιολόγησης της δραστικότητας των πεπτιδίων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309181
Μονάδα:
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σαμαρά Πηνελόπη
Έτος εκπόνησης:
2014

18. Μελέτη της επίδρασης σωματιδιακών συστατικών της ρύπανσης σε μηχανισμούς επιβίωσης κυττάρων ανθρώπου.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309083
Μονάδα:
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαυροφρύδη Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2013

19. Μονοπάτια σηματοδότησης στα οποία συμμετέχει η νευροειδική πρωτεΐνη ΒΜ88/Cend1

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309190
Μονάδα:
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσιώρας Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2014

20. Διερεύνηση προστατευτικών μηχανισμών που επάγονται από αντιοξειδωτικές ενώσεις στους C2 σκελετικούς μυοβλάστες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316847
Μονάδα:
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πελέλη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2012