Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Φασματική μελέτη των ατμοσφαιρικών παραμέτρων του επιφανειακού οριακού στρώματος στη περιοχή των Σπάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320642
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραμπάτσος Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2014

2. Τα δυναμικά χαρακτηριστικά του αντικυκλώνα mersa-matruh

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320326
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γαλανάκη Ελισσάβετ
Έτος εκπόνησης:
2012

3. Κλιματικές διακυμάνσεις των χαρακτηριστικών των βαθιών νερών της Ανατολικής Μεσογείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318151
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεωργίου Σωτηρία
Έτος εκπόνησης:
2013

4. Πειραματική Μελέτη Δομών Εσωτερικού Οριακού Στρώματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319383
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ράπτης Ιωάννης-Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2011

5. Διερεύνηση της παραμετροποίησης των επιφανειακών ροών θερμότητας του μοντέλου COSMO σε μία περίπτωση ισχυρής κυκλογένεσης στη Μεσόγειο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2075293
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αλεξανδροπούλου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Χαρακτηρισμός και τυποποίηση αιωρούμενων σωματιδίων για χρήση σε μελέτες διακρίβωσης δορυφορικών δεδομένων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775529
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τετόνη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Εκτίμηση της συγκέντρωσης πτητικών οργανικών ενώσεων και αιωρούμενης σωματιδιακής ύλης σε χώρους αισθητικής.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775415
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παρδάλη Δημήτρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Χαρακτηρισμός των υπερυψωμένων στρωματώσεων που ανιχνεύθηκαν κατά την διάρκεια της πειραματικής εκστρατείας Pre-TECT

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775519
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιαλιτάκη Άννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Πρώτες μετρήσεις συγκέντρωσης PM10 σωματιδίων και της περιεκτικότητάς τους σε οργανικό και στοιχειακό άνθρακα σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο κτιρίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2742155
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαρώτσος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝΙΚΩΝ ΤΡΟΧΙΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776058
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δουλγεράκη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Μελέτη της χημικής σύστασης των PM2.5 και συσχέτιση τους με το εσωτερικό/εξωτερικό περιβάλλον σε ημιαστική περιοχή της Αττικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318719
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ψωμά Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2013

12. Μελέτη τριών περιπτώσεων διακοπής θαλάσσιας επικοινωνίας ακτοπλοϊκών γραμμών πορθμείου Ρίου – Αντιρρίου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318789
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πανουργιάς Σωτήριος
Έτος εκπόνησης:
2014

13. Μελέτη των χαρακτηριστικών του Επιφανειακού Θαλάσσιου Ατμοσφαιρικού Οριακού Στρώματος πάνω από το Αιγαίο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318842
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μούσχουρας Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2014

14. Μελέτη των χαρακτηριστικών και υπολογισμός του βάθους του ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος πάνω από τη Κρήτη με τη χρήση lidar

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318840
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χατζηγρηγορίου Βενιαμίν
Έτος εκπόνησης:
2016

15. Μελέτη του αεροχείμαρρου σε Μέσης Κλίμακας Φαινόμενα στην περιοχή της Μεσογείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318731
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Kαταγά Γαρυφαλλιά
Έτος εκπόνησης:
2015

16. Παραμετροποίηση του σχήματος παραγωγής σκόνης σύμφωνα με τον εδαφικό τύπο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319333
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κόντος Σεραφείμ
Έτος εκπόνησης:
2014

17. Μελέτη του θερμικού ισοζυγίου του ανθρώπου σε μη σταθερές συνθήκες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318741
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσιτσομήτσιου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2012

18. Μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318990
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δράκου Μαριαλένα
Έτος εκπόνησης:
2016

19. Μοντελοποίηση ημερήσιων τιμών συνιστωσών ολικής ολοφασματικής, φωτοσυνθετικής και υπεριώδης με την τεχνική των νευρωνικών δικτύων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319071
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεωργίου Αναστάσης
Έτος εκπόνησης:
2012

20. Μελέτη των τάσεων της εξατμισοδιοαπνοής αναφοράς στην Ελλάδα με τη χρήση των προβλέψεων μοντέλου κλιματικών αλλαγών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318828
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζυγούρα Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2014