Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Πειραματική Μελέτη Δομών Εσωτερικού Οριακού Στρώματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319383
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ράπτης Ιωάννης-Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2011

2. Κλιματικές διακυμάνσεις των χαρακτηριστικών των βαθιών νερών της Ανατολικής Μεσογείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318151
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεωργίου Σωτηρία
Έτος εκπόνησης:
2013

3. Eνεργειακή μελέτη γραφείων διοίκησης βιομηχανικής μονάδας στα Οινόφυτα, με χρήση υπολογιστικών συστημάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321013
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ρώτα Αντιγόνη
Έτος εκπόνησης:
2014

4. Μελέτη της κατακόρυφης δομής των θερμών και ψυχρών αντικυκλώνων που δημιουργούνται στη Μεσόγειο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318654
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπίτσα Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2015

5. Εκτίμηση των παραγόντων που επηρεάζουν το εσωτερικό περιβάλλον με την βοήθεια μαθηματικού μοντέλου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317183
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ρενδούμης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2016

6. Ενεργειακή αξιόλογηση του κτιρίου 'Μέγαρο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών' και προτάσεις μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317224
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσιάτης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2014

7. Μελέτη της σχέσης εσωτερικής και εξωτερικής συγκέντρωσης PM2.5 και της χημικής σύστασης σε οργανικό άνθρακα (OC), στοιχειακό άνθρακα (EC) και ιόντα, σε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318715
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σελεβέντη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2012

8. Μελέτη των χιονοπτώσεων χρονικής περιόδου 1980-2008 στην περιοχή της Αθήνας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318844
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Νικολάου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2014

9. Πειραματική αξιολόγηση και θεωρητική βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού επασχεδιασμού αστικού χώρου με χρήση ανακλαστικών και φωτοκαταλυτικών υλικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319368
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κυριακώδης Γεώργιος - Ευρυσθέας
Έτος εκπόνησης:
2015

10. Πειραματική αξιολόγηση και Θεωρητική Βελτιστοποίηση του Περιβαλλοντικού Επανασχεδιασμού Αστικού χώρου στην Αθήνα με χρήση φωτοβολταϊκών και ανακλαστικών επιφανειών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319366
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λοντόρφος Βασίλης
Έτος εκπόνησης:
2015

11. Μελέτη Φασματικών Χαρακτηριστικών του Θαλάσσιου Ατμοσφαιρικού Οριακού Στρώματος στην Περιοχή του Αιγαίου Πελάγους

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318855
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σαβιολάκης Παντελής-Μανώλης
Έτος εκπόνησης:
2016

12. Συγκριτική αξιολόγηση της χρονοσειράς ολικής στήλης όζοντος Multi-SensorReanalysis v.2 με επίγειες μετρήσεις για την περίπτωση της Ελλάδας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776644
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπόνταρε Φίλιππος-Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. Συσχέτιση ενεργειακής κατανάλωσης κτηρίων με δείκτη κλιματικής δριμύτητας στην Ελλάδα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776176
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

14. Μελέτη της ατμόσφαιρας με δεδομένα lidar, φωτόμετρου και ατμοσφαιρικού μοντέλου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318556
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σουπιωνά Ουρανία
Έτος εκπόνησης:
2016

15. Μελέτη της ατμόσφαιρας με διαφορετικά σχήματα ακτινοβολίας - Μοντέλο μέσης κλίμακας WRF

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318559
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μεθυμάκη Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2016

16. Φασματική μελέτη των ατμοσφαιρικών παραμέτρων του επιφανειακού οριακού στρώματος στη περιοχή των Σπάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320642
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραμπάτσος Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2014

17. Μελέτη της επίδρασης των σωματιδίων των καυσαερίων από πετρελαιοκινητήρες στον άνθρωπο.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1926967
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σιαματά Πηνελόπη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. Ο ρόλος του υποτροπικού και πολικού αεροχειμάρρου κατά τη διάρκεια της εκρηκτικής κυκλογένεσης στη Μεσόγειο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1926979
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Νέος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

19. ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SENTINEL ΚΑΙ LANDSAT

Διπλωματική Εργασία uoadl:1725638
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιαννακογιώργος Γιώργος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

20. Βελτιστοποίηση του εντοπισμού θερμών ενοτήτων (hot spots) στο αστικό περιβάλλον με τη χρήση δορυφορικών εικόνων LANDSAT 8 και MODIS και την εφαρμογή μεθόδων υποβιβασμού κλίμακας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1733576
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ανδρουτσοπούλου Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες