Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Βιομετεωρολογική μελέτη σε αστική Μεσογειακή κλιματική ζώνη: Συμβολή στην αξιολόγηση της θερμικής αίσθησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316563
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πανταβού Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2014

2. Μελέτη τεσσάρων περιπτώσεων ισχυρής βροχόπτωσης κατά το μήνα Αύγουστο στη Σπάρτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318530
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βάρλας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2012

3. Mελέτη της συσχέτισης των συγκεντρώσεων και της χημικής σύστασης των αιωρουμένων σωματιδίων PM2.5 στους δείκτες θνησιμότητας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321230
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σταματελοπούλου Ασημίνα
Έτος εκπόνησης:
2013

4. Μέτρηση της ηλιακής ακτινοβολίας κεκλιμένης επιφάνειας με σκοπό την ποσοτικοποίηση της κατανομής του πεδίου ακτινοβολίας για ενεργειακές εφαρμογές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318994
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ιωνά Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2014

5. Ρύπανση εσωτερικού περιβάλλοντος από υπομετρικά σωματίδια με ελεγχόμενες συνθήκες αερισμού σε κτίρια

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309329
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δόριζα Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2015

6. An integrated atmospheric modelling system for the simulation of coupled physical and chemical processes

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309558
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Kushta Jonilda
Έτος εκπόνησης:
2014

7. Aνάπτυξη και εφαρμογή πειραματικών μεθόδων προσδιορισμού των φυσικών ιδιοτήτων του ατμοσφαιρικού αερολύματος

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309544
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκίνη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2015

8. Design Development and Testing of Innovative Solar Control Facade Systems

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309601
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Kuhn Tilmann
Έτος εκπόνησης:
2016

9. Θερμική ισορροπία στο ανθρώπινο σώμα και θερμική άνεση: Πειραματική μελέτη σε θερμό περιβάλλον

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308955
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καταβούτας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2011

10. Μετρήσεις ΝΟ2 πάνω από την Αθήνα με χρήση της τεχνικής MAX-DOAS

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318949
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γρατσέα Μυρτώ
Έτος εκπόνησης:
2013

11. Μελέτη της χωρικής κατανομής των μέσων πεδίων και των ακραίων κλιματικών φαινομένων της βροχόπτωσης και της θερμοκρασίας στην περιοχή της ανατολικής μεσογείου και των βαλκανίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318725
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γρίσπος Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2013

12. Μελέτη των δομών της θαλάσσιας κυκλοφορίας και των λύσεων Goldsbrough - Stommel κάτω από την επίδραση της εξάτμισης, με αριθμητικές προσομοιώσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318799
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δημητρέλος Αντώνης
Έτος εκπόνησης:
2012

13. Μελέτη των διακυμάνσεων των επιφανειακών χαρακτηριστικών της περιοχής Αιγαίου-Λεβαντίνης με τη χρήση επιχειρησιακών συστημάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318797
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαρώτσου Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2011

14. Μελέτη των φασματικών χαρακτηριστικών του θαλάσσιου ατμοσφαιρικού επιφανειακού οριακού στρώματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318833
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαποστόλου Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2011

15. Πειραματική και Θεωρητική Αξιολόγηση Ψυχρών Υλικών με τη χρήση στοιχείων Λανθάνουσας Θερμότητας (PCMs)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319377
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βλάχος Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2012

16. Επιπτωση της κλιματικης αλλαγης στις συνιστωσες του υδρολογικου κυκλου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308876
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κιτσαρά Γιαννούλα
Έτος εκπόνησης:
2015

17. Αριθμητική μελέτη της φωτοχημικής και σωματιδιακής ρύπανσης στην Ευρύτερη Περιοχή των Αθηνών μετά το 2004

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308735
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φαμέλη Κυριακή-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2015

18. The dynamics of the Aegean-Levantine Seas and their climatic implications

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309762
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βερβάτης Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2012

19. Συμβολή στη Μελέτη της Εκρηκτικής Κυκλογένεσης στη Mεσόγειο

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309352
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουρουτζόγλου Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2015

20. Επίπτωση της κλιματικής αλλαγής στη μελλοντική χημική σύσταση της ατμόσφαιρας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308900
Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαρώτσος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2015