Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Νέα υβριδικά βιοδραστικά κινολινικά ανάλογα χαλκονών με αντιπαρασιτική δράση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319145
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ρουσσάκη Μαρίνα
Έτος εκπόνησης:
2012

2. Σύνθεση, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση νέων μικτών [2 + 1] συμπλοκων Re(I) και 99mTc(I)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309401
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τριάντης Χαράλαμπος
Έτος εκπόνησης:
2014

3. Σχεδιασμός και σύνθεση αδαμαντανικών αραλκυλαμίνων με κυτταροστατική δράση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309408
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ριγανάς Στέφανος
Έτος εκπόνησης:
2012

4. Εφαρμογή της τεχνικής υγροχρωματογραφίας/φασματομετρίας μαζών με αναλυτή χρόνου πτήσης (LC/TOF-MS) στον έλεγχο ντόπινγκ φαρμακευτικών ουσιών σε ούρα αθλητών και αλόγων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308914
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βοναπάρτη Αριάδνη
Έτος εκπόνησης:
2011

5. Έλεγχος ποιότητας και σταθερότητας βελτιωμένων σκευασμάτων με σύμπλοκα αντιμικροβιακών παραγόντων και συνθετικά τροποποιημένων κυκλοδεξτρινών. μελέτες δομής και ιδιοτήτων των συμπλόκων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308918
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ορφανού Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2011

6. Νέα ινδολικά, τετραϋδροκαρβαζολικά και καρβαζολικά παράγωγα με μελατονινεργική δράση. Εναντιοεκλεκτική σύνθεση νέων c4-υποκατεστημένων τετραϋδροκαρβαζολίων.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309220
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κομπογεννητάκη Ροδάνθη
Έτος εκπόνησης:
2014

7. Development of State-of-the-art mass spectrometry-based analytical methodologies for the study of bioactive natural products fate after dietary administration. Bioavailability, metabolism/metabolomics studies

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309610
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπαΐρα Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2016

9. Ανάπτυξη Αντιαθηρωματικών Μορίων Πολλαπλής Στόχευσης: Σχεδιασμός, Σύνθεση και Αξιολόγηση Πρωτότυπων Οξαζινο- και Θειαζινο-Παραγώγων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308648
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ματραλής Αλέξιος
Έτος εκπόνησης:
2013

10. Σύμπλοκα του Τεχνητιου-99m με παράγωγα λιπαρών οξέων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309372
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσοτάκος Θεόδωρος
Έτος εκπόνησης:
2012

11. Επίδραση της ολευρωπαίνης στην χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια που προκαλεί η χορήγηση της αδριαμυκίνης. Μελέτη του μηχανισμού δράσης.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308896
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ιωαννίδης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2013

12. Σχεδιασμός και σύνθεση πουρινικών αναλόγων που φέρουν ομάδες νιτρικών εστέρων. Φαρμακολογική μελέτη της καρδιοπροστατευτικής τους δράσης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309419
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φωτοπούλου Θεανώ
Έτος εκπόνησης:
2012

13. Σχεδιασμός και σύνθεση νέων αζωτούχων ετεροκυκλικών ενώσεων με μελατονινεργική δράση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309410
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπελέκου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2014

14. Σχεδιασμός και σύνθεση νέων υποκατεστημένων πυραζολοπυριδινών ως πιθανών αναστολέων πρωτεϊνικών κινασών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309416
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιαννούλη Βασιλικη
Έτος εκπόνησης:
2013

15. Σχεδιασμός και σύνθεση νέων νευροστεροειδών με αντιπολλαπλασιαστική και νευροπροστατευτική δράση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309414
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πάντζου Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2012

16. Σχεδιασμός και σύνθεση νέων ετεροκυκλικών και καρβοκυκλικών με μελατονινεργική δράση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309412
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αφρουδάκης Παντελής
Έτος εκπόνησης:
2011

17. Novel insights into the role of nitric oxide and hydrogen sulfide in myocardial protection.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309687
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπιμπλή Σοφία-Ίρις
Έτος εκπόνησης:
2016

18. Σχεδιασμός και σύνθεση νέων πουρινικών αναλόγων με πιθανή ανασταλτική δράση έναντι κυτταρικών κινασών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320250
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δανιηλίδης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2011

19. Ανάπτυξη μεθόδων υγροχρωματογραφίας / δίδυμης φασματομετρίας μαζών με αναλυτή χρόνου πτήσης (LC-QTOF/MS) για την ταυτοποίηση απαγορευμένων ουσιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316110
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καλομοιράκη Μαρίνα
Έτος εκπόνησης:
2012

20. Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων ποσοτικού προσδιορισμού και ελέγχου προσμίξεων της Δεφεριπρόνης σε σκεύασμα με την τεχνική HPLC

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315999
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πυλαρινού Διονυσία
Έτος εκπόνησης:
2012