Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Clusterix: A visual analytics approach to clustering

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324498
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουτσάκης Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2016

2. constructing inspire compliant ontologies for geospatial data

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324504
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κράβαρης Θεοχάρης
Έτος εκπόνησης:
2015

3. Evaluation and benchmarking of E-Government policies and applications

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324529
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ηλιόπουλος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2016

4. Doop-Soot: Parallel Fact Generation

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324521
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μούρης Δημήτρης
Έτος εκπόνησης:
2016

5. Nomothesi@ api - reengineering the electronic platform

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324562
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σούρσος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2015

6. N-gram graph decompression

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324558
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πανταζή Δέσποινα Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2016

7. kinect : αποθήκευση κινήσεων

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324554
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Διαμαντόγιαννης Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2015

8. Navigation System for Electric Vehicles on regional road networks using Dynamic Reservations for Charging spots

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324560
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μανάβης Βασίλειος - Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2015

9. Oblivious Downloading Protocol with Asymmetric Fingerprinting

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324565
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαευγενίου Λυκούργος
Έτος εκπόνησης:
2015

10. Έξυπνος Μηχανισμός Παρακολούθησης SLA σε Συστήματα Υπολογιστικού Νέφους

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324242
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατσαρού Μαρία
Πολίτης Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2015

11. Μελέτη βαθμού αξιοποίησης του δικτύου «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης» στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324284
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοντογιώργη Δέσποινα
Τσαγγούρης Δημήτρης
Έτος εκπόνησης:
2015

12. μεθοδολογίες οργάνωσης εκπαίδευσης χρηστών πολλαπλών συστημάτων

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324282
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αντωνόπουλος Στυλιανός
Έτος εκπόνησης:
2016

13. Διαδικτυακό Περιβάλλον Στατιστικής Μορφοσυντακτικής Αναγνώρισης των Μονολεκτικών Ρηματικών Τύπων της Νέας Ελληνικής «VERBTAGGR++»

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324165
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζέρβα Ιωάννα
Κωλέτση Βασιλική
Μωραγιάννη Νικολέτα
Έτος εκπόνησης:
2016

14. Εξαγωγή και μετατροπή γεωχωρικών δεδομένων από το Foursquare σε RDF

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324197
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαυράκης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2015

15. Σχεδίαση και υλοποίηση ιστοσελίδας με στόχο την καταγραφή και τη βελτίωση της φυσική κατάστασης- υγείας των εφήβων μαθητών

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324393
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στεργίου Άρτεμις
Παπαγεωργίου Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

16. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εφαρμογής για τη Διαχείριση Αναθέσεων Μαθημάτων

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324380
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπουμπούσης Άγγελος
Παπαδάκης Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2016

17. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Επεξεργασίας Ωρολογίων Προγραμμάτων

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324388
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκαρής Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2016

18. Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης και διόρθωσης εργασιών

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324384
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καμαρινόπουλος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2016

19. Υπολογισμός κανόνων αλυσίδας πάνω σε γράφους

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324430
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θεοδωρακόπουλος Ευθύμιος
Ρεζκάλλα Μαριάννα
Έτος εκπόνησης:
2016

20. Προκλήσεις προς τα ασύρματα δίκτυα 5ης γενιάς: πειραματική διερεύνηση μεταβλητών και παραμέτρων περιβάλλοντος πυκνών κυψελωτών δικτύων 4ης γενιάς

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324327
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καλύβα Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2016