Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μελέτη των δράσεων της βιταμίνης D3 σε φυσιολογικά και παθολογικά κύτταρα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309125
Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βερούτη Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2013

2. Ανάπτυξη και μελέτη νανοσύνθετων κλωστοϋφαντουργικών πολυμερικών υλικών, με χρήση συμβατικών και τροποποιημένων νανοπληρωτικών προσθέτων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308662
Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ηλιόπουλος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2014

3. Μελέτη:Α) Πολυμορφισμών του γονιδίου ABCA1, Β) Επιπέδων και μεταβολισμού του παράγοντα ενεργοποίησης αιμοπεταλίων σε άτομο με μετάλλαξη στο γονίδιο ABCA1.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318880
Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κολοβού Νίκη-Βάια
Έτος εκπόνησης:
2012

4. Σύνθεση, χαρακτηρισμός και μελέτη της δράσης τροποποιημένων νανοσωματιδίων για στοχευμένη μεταφορά αντικαρκινικών φαρμάκων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309404
Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μεταξά Αικατερίνη-Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2016

5. Μεταβολική μελέτη και σύγκριση αποσταγμάτων με φυσικοχημικές και αναλυτικές μεθόδους

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309152
Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φωτάκης Χαράλαμπος
Έτος εκπόνησης:
2013

6. Πρωτεωμική προσέγγιση στην ανάλυση ρυθμιστικών σηματοδοτικών πορειών: ερυθροειδικοί μεταγραφικοί παράγοντες

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309315
Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαγεωργίου Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2013

7. Πρωτεωμικά προσέγγιση της λειτουργίας του σωματίου ματίσματος σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις-σύνδρομο Down

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309313
Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ξανθοπούλου Φωτεινή-Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2013

8. Νέοι Οργανοκαταλύτες και Εφαρμογές τους σε Ασύμμετρους Οργανικούς Μετασχηματισμούς

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309222
Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσάκος Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2014

9. Ανάπτυξη επισημασμένων παραγώγων του νευροπροστατευτικού πεπτιδίου ουμανίνη για βιολογικές μελέτες

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308656
Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κωστομοίρη Μύρτα
Έτος εκπόνησης:
2015

10. Εφαρμογή βιοχημικών και ανοσοχημικών τεχνικών για τη μελέτη πρωτεϊνών που εμπλέκονται σε κυτταρικούς μηχανισμούς σηματοδότησης (υποδοχέας ρυανοδίνης τύπου 2, καλμοδουλίνη)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308910
Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βασιλακοπούλου Βυρωνία
Έτος εκπόνησης:
2016

11. Σύνθεση και μελέτη μη φυσικών δομών που αλληλεπιδρούν με το ριβοσωμικό RNA

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309382
Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαυρίδης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2014

12. Μοριακός και Βιοχημικός Χαρακτηρισμός Δομικών Περιοχών της Φωσφολιπάσης C ζήτα (PLCζ)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309211
Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θεοδωρίδου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2014

13. Σύνθεση και μελέτη αναστολέων λιπολυτικών ενζύμων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309380
Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Νικολάου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2016

14. Σύνθεση βιοδραστικών δευετερογενών μεταβολιτών και αναλόγων αυτών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309377
Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αθηναίος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2015

15. Ανάπτυξη μεθοδολογιών ασύμμετρης και μη ασύμμετρης σύνθεσης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308664
Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λημνιός Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2014

16. Ανίχνευση C-αντιδρώσας πρωτεΐνης και D-διμερών σε μικροσυστοιχίες με φασματοσκοπία ανάκλασης λευκού φωτός

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308703
Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουκουβίνος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2015

17. Χιμαιρικά Υλικά Αποτελούμενα από Νανοδομές Άνθρακα και Πολυμερή

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309525
Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σκαλτσάς Θεοδόσιος
Έτος εκπόνησης:
2016

18. Χαρακτηρισμός πολυμερικών επιστρώσεων με νανοπεριέκτες σε μέταλλα για την προστασία τους από διάβρωση σε θαλάσσιο περιβάλλον

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309516
Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπαλάσκας Ανδρόνικος
Έτος εκπόνησης:
2012

19. Επίδραση της Αντιρετροϊκής Αγωγής στο Μεταβολισμό του Παράγοντα Ενεργοποίησης των Αιμοπεταλίων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308892
Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπακωνσταντίνου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2014

20. Μελέτη του RNA μέσω της Σύνθεσης Μικρών Οργανικών Μορίων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309121
Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αναστασοπούλου Πανούλα
Έτος εκπόνησης:
2013