Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Target screening of phenolic compounds in honey samples in order to differentiate them according to their botanical and geographical origin using ultra high performance liquid chromatography combined with high resolution mass spectrometry «UHPLC-ESI-QTOF-MS»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810699
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατσιάνου Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Προσδιορισμός σεληνίου και αρσενικού σε υγρά βιομηχανικά απόβλητα με Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης και παραγωγή υδριδίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778722
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιούνη Ελένη-Αλεξία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Targeted metabolomics as an advanced tool for the detection of pomegranate juice adulteration

Διπλωματική Εργασία uoadl:2773196
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δρακοπούλου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Ανάπτυξη και Επικύρωση Μεθόδων HPLC για Ποσοτικό Προσδιορισμό και Έλεγχο Προσμίξεων σε Διάλυμα Οφθαλμικών Σταγόνων Travoprost-Timolol

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775489
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαγκιώση Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Determination of emerging pollutants in sewage sludge with LC-QTOF-MS

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775012
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Νικολοπούλου Βαρβάρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Development and validation of wide-scope retention time prediction models to support suspect and non-target screening of emerging contaminants in environmental samples

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320987
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Aalizadeh Reza
Έτος εκπόνησης:
2015

7. Development of a multi-residue methodology for the determination of thyreostats in bovine muscle tissue by Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography-tandem Mass Spectrometry (HILIC-MS/MS)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810620
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κρητικού Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Προσδιορισμός ατμοσφαιρικών ρύπων σε βιολογικά υγρά

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810685
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατσέλη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Εφαρμογές πολυπαραμετρικών στατιστικών τεχνικών στη χημική ανάλυση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308904
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φαρμάκη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2012

10. Ανάπτυξη μεθόδων χρωματογραφίας υδρόφιλων αλληλεπιδράσεων συζευγμένης με φασματομετρία μάζας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308679
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κόκοτου Μαρούλα
Έτος εκπόνησης:
2014

11. Ανάπτυξη και Εφαρμογές Μεθοδολογιών Προσδιορισμού Συστατικών Πρωτογενούς Αρώματος σε Λευκούς Οίνους με Αεριοχρωματογραφία-Φασματομετρία Μαζών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308660
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μετάφα Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2014

12. Μελέτη και κλινική αξιολόγηση νέων μοριακών δεικτών καρκίνου του μαστού

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309035
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πουμπουρίδου Νικολέτα
Έτος εκπόνησης:
2015

13. HONEY AUTHENTICITY: DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A UPLC-ESI-QTOF-MS METHOD FOR THE DETERMINATION OF PHENOLIC COMPOUNDS

Διπλωματική Εργασία uoadl:1665128
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσάγκαρης Αριστείδης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

14. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 11-ΝΟΡ-9-ΚΑΡΒΟΞΥ-ΤΕΤΡΑΫΔΡΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΡΨΕΥΔΟΕΦΕΔΡΙΝΗΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΝΕΣΗ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ LC-QTOF/MS

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722747
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραγεώργου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χημεία

15. Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου HPLC για ποσοτικό προσδιορισμό και έλεγχο προσμίξεων του βαλπροϊκού νατρίου και προσδιορισμό EDTA σε ενέσιμο διάλυμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708352
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δήμου Αργυρώ-Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ME LC-MS/MS ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1710210
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσάρκος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Aνάπτυξη και επικύρωση μεθόδου αεριοχρωματογραφικού προσδιορισμού οργανοχλωριομένων παρασιτοκτόνων σε ύδατα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320840
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παρθύμος Δημήτρης
Έτος εκπόνησης:
2012

18. A study of removal and identification of transformation products of niflumic acid during ozonation in aqueous solutions using LC-QTof-MS

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320823
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μήλα Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2016

19. Ανάπτυξη και Επικύρωση Επιβεβαιωτικών Μεθόδων Προσδιορισμού Απαγορευμένων Ουσιών σε Ούρα Αλόγων με την Τεχνική UPLC-QTOFMS, για τον Έλεγχο Ντόπινγκ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315897
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φωτεινοπούλου Ηλέκτρα
Έτος εκπόνησης:
2016

20. Ανάπτυξη και Επικύρωση Μεθόδου για το Φασματοφωτομετρικό Προσδιορισμό Ολικού Σιδήρου και Συνδεδεμένου στην Τρανσφερρίνη Σιδήρου σε Ανθρώπινο Ορό

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315906
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φέγκα Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2016