Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. «HPV λοίμωξη και καρκίνος του τραχήλου της μήτρας»

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309771
Μονάδα:
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αργύρη Έλενα
Έτος εκπόνησης:
2015

2. Συστημικές αποκρίσεις μυών Mus musculus σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309366
Μονάδα:
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φραγκοπούλου Αδαμαντία
Έτος εκπόνησης:
2012

3. Επιλόχειος κατάθλιψη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317342
Μονάδα:
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γραμμένου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2011

4. Επίδραση ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών στην παραγωγή ελευθέρων ριζών στη Δροσόφιλα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317390
Μονάδα:
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαντά Αρετή
Έτος εκπόνησης:
2011

5. Μετα-ανάλυση μελετών αξιολόγησης αυτοματοποιημένων μικροβιολογικών συστημάτων: σύγκριση της απόδοσης των οργάνων Phoenix (Becton Dickinson) και Vitek 2 (bioMerieux) ως προς την ορθή ταυτοποίηση των gram θετικών και gram αρνητικών βακτηρίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318891
Μονάδα:
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χατζηγεωργίου Καλλιόπη-Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2012

6. Υπολογιστικές Μελέτες σε Συζευγμένους με G-Πρωτεΐνες Υποδοχείς (GPCRs)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309489
Μονάδα:
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θεοδωροπούλου Μαργαρίτα
Έτος εκπόνησης:
2014

7. Σηματοδότηση κυτταρικής γήρανσης και θανάτου στα ερυθρά αιμοσφαίρια in vivo και in vitro

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309333
Μονάδα:
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τζουνάκας Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2015

8. Απομόνωση , επέκταση και ελεγχόμενη διαφοροποίηση των μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος και του ομφαλίου λώρου. Κλινικές εφαρμογές ιστικής ανάπλασης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308720
Μονάδα:
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χατζησταματίου Θεοφάνης
Έτος εκπόνησης:
2015

9. Ανίχνευση, τυποποίηση και έκφραση των ογκογόνων πρωτεϊνών Ε6 και Ε7 σε δυσπλασίες και καρκίνους του κατώτερου γεννητικού και γαστρεντερικού συστήματος

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308705
Μονάδα:
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσιμπλάκη Ελπίδα
Έτος εκπόνησης:
2015

10. Χαρακτηρισμός Πρωτεϊνικών Αλληλεπιδράσεων και Λειτουργικός Ρόλος Της Πρωτεΐνης SH3 του Bombyx mori

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309518
Μονάδα:
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεωργομανώλης Θεόδωρος
Έτος εκπόνησης:
2012

11. Διερεύνηση των επιπτώσεων της ακτινοβολίας κινητού τηλεφώνου στη μνήμη και μάθηση μυών Mus musculus

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308842
Μονάδα:
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ντζούνη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2013

12. Μελέτη των μεταβολών στην ομοιοστασία του πρωτεώματος κατά την γήρανση-βιολογικός ρόλος των κυρίων πρωτεολυτικών συστημάτων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309129
Μονάδα:
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσακίρη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2014

13. Μελέτη των μονοπατιών των μικρών μορίων RNA στο μεταξοσκώληκα (Bombyx mori): μία in vitro και in vivo προσέγγιση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309132
Μονάδα:
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κολλιοπούλου Άννα
Έτος εκπόνησης:
2016

14. Μελέτη του κυτταροβιολογικού ρόλου της πρωτεΐνης H4/CCDC6 σε πρότυπα βιολογικά συστήματα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309110
Μονάδα:
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θανασοπούλου Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2012

15. Μελέτη μηχανισμών μεταγωγής σήματος μετά από επίδραση χημειοθεραπευτικών παραγόντων στον ανθρώπινο καρκίνο

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309050
Μονάδα:
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρκούλης Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2011

16. Μελέτη οξειδωτικού και αποπτωτικού δυναμικού της μη ιονίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε πρότυπα βιολογικά συστήματα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309057
Μονάδα:
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαντά Αρετή
Έτος εκπόνησης:
2016

17. Υπολογισμός της Μέσης Πυκνότητας Πακεταρίσματος των 20 βασικών αμινοξικών καταλοίπων σε σετ διαμεμβρανικών πρωτεϊνών με ομολογία <30%

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320561
Μονάδα:
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πουρνάρας Ευθύμιος
Έτος εκπόνησης:
2010

18. Υπολογιστική βελτιστοποίηση της διαλυτότητας των μονοκλωνικών αντισωμάτων που δρουν ενάντια σε καρκινικά κύτταρα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320597
Μονάδα:
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γριμανέλλη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2014

19. Προπαρασκευαστικές Μελέτες για τη δημιουργία Διαγονιδιακών Ποντικών για την πρωτεΐνη Απολιποπρωτεΐνη J/ Clusterin

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319545
Μονάδα:
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γρίβας Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2011

20. Πρωτεωμική ανάλυση των τμημάτων οσφρητικοί βολβοί, ιππόκαμπος, μεσεγκέφαλος και φλοιός του εγκεφάλου μυός C57BL/6

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319702
Μονάδα:
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ταρασλιά Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2011