Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μελέτη του χημικού φορτίου παρασκευασμάτων προερχόμενων από τα φυτά Cistus creticus subsp. creticus και Bellis longifolia και συσχέτιση με τη φυτοτοξικότητά τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318784
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σταυροπούλου Μαρία-Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2012

2. Συχνότητα Κατανομής των Πολυμορφισμών του Γονιδίου HFE σε Δείγμα Ελληνικού Πληθυσμού και Συσχετισμός με την Πιθανότητα Εμφάνισης Κληρονομικής Αιμοχρωμάτωσης

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324372
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λάτση Ρόζα-Αναστασία
Παπασάββα Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2016

3. Φαρμακευτική Νανοτεχνολογία: Μελέτη της μορφολογίας χιμαιρικών συστημάτων μεταφοράς φαρμακομορίων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309495
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πίππα Αναστασία-Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2015

5. Συμβολή στην ανάπτυξη per os χορηγούμενων μορφών με βάση το γάλα και στην ανάλυση της κινητικής των πορειών απορρόφησης των φαρμάκων με διαφορικές εξισώσεις κλασματικών παραγώγων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309357
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κυταριόλος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2011

6. Implementation of green extraction and isolation methodologies for the recovery of bioactive compounds from olive-growing products and by-products

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309641
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ξυνός Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2015

7. In vitro μελέτες διαπερατότητας φαρμάκων από εντερικά περιεχόμενα και προσομοιωμένα εντερικά περιεχόμενα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309645
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2012

8. Συχνότητα κατανομής των πολυμορφισμών του γονιδίου της COMT σε Έλληνες ασθενείς με σχιζοφρένεια και σε μάρτυρες. (Μέλετη των SNPs rs737865, rs4680 και rs165599 της COMT)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309370
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοτρώτσου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2012

9. Φαρμακοκινητική μελέτη κολιστίνης σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς στη μονάδα εντατικής θεραπείας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309499
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φουστέρη Μαριζώζα
Έτος εκπόνησης:
2012

10. In vitro φαρμακολογική μελέτη του όζοντος (Ο3) ως βιοδραστικό μόριο με αντιμικροβιακή δράση και η επίδραση του στη μεταβολή διαστάσεων και στην επιφάνεια των οδοντιατρικών υλικών αποτύπωσης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309647
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πουλής Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2014

11. In vivo και in vitro εκτίμηση της καθίζησης λιπόφιλων ασθενών βάσεων και του υπερκορεσμού των περιεχομένων του αυλού του λεπτού εντέρου υγιών ενηλίκων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309649
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ψαχούλιας Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2012

12. Σχεδιασμός και σύνθεση αναλόγων δεοξυβενζοϊνών, διυδροστιλβενίωνκαι ισοφλαβονών και αξιολόγηση της βιολογικής τους δράσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320232
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βοντζαλίδου Αργυρώ
Έτος εκπόνησης:
2011

13. Φυσικοχημικός Χαρακτηρισμός και Μορφοκλασματική (Fractal) Ανάλυση της Μορφολογίας Λιποσωμιακών Συστημάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320663
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πίππα Αναστασία Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2012

14. Aξιολόγηση δοσολογικών σχημάτων τιγεκυκλίνης σε νοσηλευόμενους ασθενείς

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320858
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καράνη Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2012

15. Σχεδιασμός, σύνθεση και βιολογική αξιολόγηση αναλόγων 2-αρυλοβενζοφουρανίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320273
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δημητρακούδη Σαπφώ-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2011

16. Συγκριτική μελέτη αποδέσμευσης φαρμακευτικών ουσιών από δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης αποτελούμενα από φυσικούς πολυσακχαρίτες-επίδραση τεχνητής εντερικής καλλιέργειας στα χαρακτηριστικά τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319795
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αυλωνίτου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2011

17. Απομόνωση φαινολικών συστατικών και η ποσοτικοποίηση αυτών με φασματοσκοπία NMR σε εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316349
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σκάντζαρη Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2011

18. Σύγκριση καμπυλών διάλυσης φαρμάκων: Αξιολόγηση με τη χρήση υπολογιστικών προσομοιώσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319914
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αγγελικάκη Φαίδρα
Έτος εκπόνησης:
2015

19. Διερεύνηση της αντιπηκτικής θεραπείας σε ασθενείς υπό αγωγή με ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316863
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαδιά Ξανθή-Ξανθίππη
Έτος εκπόνησης:
2016

20. Εφαρμογή τεχνικών πειραματικού σχεδιασμού στην ανάπτυξη μιας λιτής διεργασίας παραγωγής σφαιριδίων άμεσης αποδέσμευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317504
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατσιβέλη Σουλτάνα-Δέσποινα
Έτος εκπόνησης:
2012