Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. State of the art analytical techniques in the phytochemical and biological evaluation of bioactive substances from Olea europea. Targeted quantification and metabolomics in different case studies

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309739
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λεμονάκης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2014

2. Ελαιοκανθάλη και ελαιασίνη : Απομόνωση και μελέτη βιολογικών δράσεων σε κυτταρικό επίπεδο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317191
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αγαπάκης Σωτήριος
Έτος εκπόνησης:
2016

3. NMR και LC-HRMS μεταβολομική μελέτη του ξυλώδους μέρους τριών καλλιεργειών του φυτού Vitis vinifera L. Vitaceae με στόχο την διαφοροποίησή τους ως προς την ανθεκτικότητα σε παθογόνους παράγοντες-Ανίχνευση βιοδεικτών ανθεκτικότητας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321286
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στεφάνου Άννα
Έτος εκπόνησης:
2011

4. Αξιοποίηση των περικαρπίων της ελληνικής καρυδιάς Juglans regia-Juglandaceae: Χημική ανάλυση και έλεγχος κυτταροτοξικότητας σε καρκινικές σειρές.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308713
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσάση Γερασιμία
Έτος εκπόνησης:
2014

5. Συγκριτική μελέτη αιθερίων ελαίων φυλλώματος από 54 taxa του γένους Pinus L. - Απομόνωση και ταυτοποίηση δευτερογενών μεταβολιτών από τα είδη Pinus heldreichii Christ., Pinus pinea L. και Pinus nigra subsp. nigra Arn.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309344
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουτσαβίτη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2016

6. Alternative Natural Sources of Indirubin Derivatives. Analysis thereof in Plasma and Tissues – Toxicological studies.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309556
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Tchoumtchoua Job
Έτος εκπόνησης:
2016

7. Απομόνωση δευτερογενών μεταβολιτών με αντιμικροβιακή δράση από θαλάσσιους οργανισμούς προερχόμενους από μεγάλα βάθη

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308722
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Περδικάρης Σταμάτιος
Έτος εκπόνησης:
2015

8. Απομόνωση και ταυτοποίηση βιοδραστικών μεταβολιτών από το μαλακό κοράλλι Pseudopterogorgia rigida

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308724
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεωργαντέα Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2011

9. Discovery of tyrosinase inhibitors and antioxidants involving a high-throughput bioguided approach, employing modern analytical methodologies and multivariate statistics

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309612
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χάιτα Ελίζα
Έτος εκπόνησης:
2015

10. Διερεύνηση της επίδρασης φυσικών προϊόντων, προερχόμενων από φυτά της ελληνικής χλωρίδας, στο μεταβολισμό των οστών.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308826
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μακροπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2016

11. Χημειοταξινομική αξιολόγηση των αιθερίων ελαίων στην ομάδα της Nepeta argolica Bory & Chaub. Φυτοχημική μελέτη της Nepeta parnassica Heldr. & Sart. και έλεγχος της εντομοαπωθητικής δράσης.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309520
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκίνης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2012

12. Φαρμακογνωστική μελέτη φυτών της οικογένειας Fabaceae (Vicia faba, Lotus edulis, Lotus longisiliquosus, Tetragonolobus purpureus, Lathyrus laxiflorus subsp laxiflorus) και του είδους Oryza sativa της οικογένειας Gramineae

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309497
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αγγελής Αποστόλης
Έτος εκπόνησης:
2011

13. Phytochemical investigation of Acronychia species using NMR and LC-MS based dereplication and metabolomics approaches

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309695
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουλούρα Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2015

14. Φυτοχημική μελέτη:Stachys tetragona boiss & helder lamiaceae

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320700
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αφουξενίδη Κατερίνα
Έτος εκπόνησης:
2012

15. Φυτοχημική μελέτη εκχυλισμάτων του είδους Amelanchier parviflora subsp. chelmea και αξιολόγηση της επίδρασης τους στην διαδικασία της αγγειογένεσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320684
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπαβέλα Σταματίνα
Έτος εκπόνησης:
2014

16. Φυτοχημική μελέτη του φυτού: H. kelleri Bald.-Hypericaceae

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320688
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαθιουδάκη Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2015

17. Σχεδιασμός και σύνθεση αναλόγων χαλκονών και αξιολόγηση της βιολογικής τους δράσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320234
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσουκαλάς Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2012

18. Φυτοχημική ανάλυση του φλοιού του φυτού Strychnos aff. dariensis (Loganiaceae)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320667
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τραβασάρου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2011

19. Απομόνωση και ταυτοποίηση μεταβολιτών από το μαλακό κοράλλι SINULARIA LEPTOCLADOS

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316343
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σταματίου Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2011

20. Αξιοποίηση παραπροϊόντων από την επεξεργασία ροδάκινου, ροδιού και ξύλων στη βιομηχανία καλλυντικών και στη φυτοπροστασία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316295
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βλάχου Πηνελόπη
Έτος εκπόνησης:
2016