Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Chemical migrtion from packaging materialsinto foods.Method development and validation

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775448
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μεγρέμη Στυλιανή-Φανή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Προσδιορισμός ανόργανου αρσενικού σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης με φασματομετρία ατομικής μάζας σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα αργού (ICP - MS)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775547
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκαλημανά Ζωή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Μελέτη της πρόσληψης Cr και Ni από το φυτό ηλίανθος (Helianthus annuus)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318699
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στόικου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2016

4. Επίδραση της Εποχιακής Μεταβολής και Διαφόρων Μεθόδων Συντήρησης στο Προφίλ των Λιπαρών Οξέων και των Καροτενοειδών του Διθύρου Callista Chione

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317418
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαϊωάννου Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2014

5. Μελέτη των λιπαρών οξέων ελληνικών τυριών κατσικίσιου και πρόβειου γάλακτος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318817
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λαθουρά Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2016

6. Μελέτη των καρδιοπροστατευτικών ιδιοτήτων ελληνικών τυριών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318812
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσοροτιώτη Σοφία-Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2014

7. Μελέτη ως προς την αθηροσκλήρωσητων βιολογικά δραστικών λιποειδών συμβατικής ιχθυοτροφής, εμπλουτισμένης με ελαιοπυρήνα ιχθυοτροφής και τσιπούρας ιχθυοτροφείου (sparus aurata)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318874
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκογκάκη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2011

8. Βιώσιμη λειτουργία ιχθυοκαλλιέργειας: Αντικατάσταση ιχθυελαίου με παραπροϊόν ελαιουργίας (ελαιοπυρήνα) σε ιχθυοτροφές και μελέτη των καρδιοπροστατευτικών ιδιοτήτων των παραχθέντων ψαριών.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316600
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ντετοπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2014

9. Μελέτη της Κορινθιακής σταφίδας ως πόστρωμα για την παραγωγή Αφλατοξίνης Β1 από μύκητα Aspergillus section Nigri και τον Aspergillus parasiticus. Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού της Αφλατοξίνης Β1 στη σταφίδα με HPLC.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318666
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καναπίτσας Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2012

10. Πρόσληψη βαρέων μετάλλων από φυτά-βολβούς που καλλιεργούνται σε ρυπασμένα εδάφη

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309309
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στασινός Σωτήριος
Έτος εκπόνησης:
2013

11. Διερεύνηση της σχέσης δομής- λειτουργίας ανθρώπινων απολιποπρωτεϊνών με τη χρήση βιοφυσικών τεχνικών: ΑποΕ και δυσλιπιδαιμίες

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308834
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεωργιάδου Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2013

12. Μελέτη παραγόντων που επιδρούν στην ανάπτυξη μυκήτων και στη βιοσύνθεση των καρκινογόνων μεταβολιτών τους

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309059
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μεϊμάρογλου Διδώ Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2012

13. Τσιπούρα (Sparus aurata) που έχει εκτραφεί με ελαιοπυρήνα: σύγκριση των οργανοληπτικών και καρδιοπροστατευτικών της ιδιοτήτων σε σχέση με τη συμβατική τσιπούρα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320496
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σιορίκη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2012

14. Προσδιορισμός των λιποδιαλυτών βιταμινών σε βρεφικές και παιδικές τροφές με Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319633
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κάτσα Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2016

15. Προσδιορισμός Cd, Pb, Cr, Ni, Cu, As, Fe και Mn σε κονσέρβα τοματόπαστας με χρήση Φασματοφωτομετρίας Ατομικής Απορρόφησης με φούρνο γραφίτη (GF-AAS).

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319641
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ραπτοπούλου Καλομοίρα
Έτος εκπόνησης:
2014

16. Προσδιορισμός της αντιοξειδωτικής δράσης και των φαινολικών συστατικών σε διαφορετικές ποικιλίες ροδιών (Punica granatum L.) και οίνους με φασματοφωτομετρικές μεθόδους, GC-MS και HPLC-PDA-ESI-MSn τεχνικές ανάλυσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319621
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λαντζουράκη Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2014

17. Προσδιορισμός της μεταβολής της περιεκτικότητας μετάλλων και μεταλλοειδών σε κονσερβοποιημένα τρόφιμα με χρήση Φασματομετρίας Ατομικής Απορρόφησης με φούρνο γραφίτη (GF-AAS)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319624
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πετρόπουλος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2016

18. Συγκριτική μελέτη αφεψημάτων και εγχυμάτων Ελληνικών ποικιλιών βοτάνων με αναλυτικές προσεγγίσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319797
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσιγκριμάνη Διαμαντίνα
Έτος εκπόνησης:
2015

19. Λιπίδια και λιπαρά οξέα των ιστών (μύες, κεφάλι, δέρμα, ηπατοπάγκρεας) του ψαριού κρανιός (Argyrosomus regius) ανοιχτού πελάγους

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318215
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πούλου Μαργαρίτα-Αντιγόνη
Έτος εκπόνησης:
2013

20. Αξιολόγηση της επίδρασης της διατροφής των Σολομοειδών στα καρδιαγγειακά νοσήματα και μελέτη των in vitro καρδιοπροστατευτικών ιδιοτήτων παραπροϊόντος ελαιουργίας (ελαιοπυρήνα)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316274
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λυτούδη Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2014