Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Χωρική και χρονική κατανομή του ιχθυοπλαγκτού στην περιοχή του Μαλιακού κόλπου για το έτος 2015

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326864
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φωτιάδης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Σχέδιο Επιχειρησιακής ετοιμότητας σε επίπεδο Νοσοκομειακής Μονάδας για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1332514
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Συγγραφέας:
Γκίκα Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές

3. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865213
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαρωνίτης Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Οι ρόλοι των Βιβλιοθηκών στη διαχείριση κρίσεων και καταστροφών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837996
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ντούνια Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Φύση και φυσικοί κίνδυνοι στο υπάρχον πλαίσιο. Η περίπτωση της Ρόδου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2849846
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαχαιρίδης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. ΓΕΩΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΝΑΞΟ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1716347
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ορυκτολογία και Πετρολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φακίνου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Mineralogy & Geochemistry of Fe-bearing clay minerals in stylolites of carbonate formations of NW Greece

Διπλωματική Εργασία uoadl:2893799
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ορυκτολογία και Πετρολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μλουκίε Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Study of microbiological and chemical parameters in the sea surface microlayer of coastal areas

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876404
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μουτάφης Ιπέκ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Ανάπτυξη μεθόδου για την εκτίμηση της φωτοκαταλυτικής απόδοσης υλικών βασισμένης στην αποικοδόμηση της φαινόλης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880273
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λαμπρινός Χαράλαμπος-Ταξιάρχης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Decadal/Multidecadal palaeoceanographic variability in the Saronikos Gulf during the Holocene: climatic conditions and human pressures

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882855
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαϊωάννου Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Crustal and upper mantle structure of the broader Greek region using receiver functions and seismic anisotropy

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815643
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σεισμολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φουντουλάκης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. Development of a shear-wave splitting parameters determination software suite for upper crust seismic anisotropy studies: Application in tectonic and volcanic regimes

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838875
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σεισμολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ιωάννης Σπίγγος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. Slip Distribution Of Large Earthquakes In Greece

Διπλωματική Εργασία uoadl:2846547
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σεισμολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μήλλας Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

14. Serpentinization and Metasomatism. Constraints to their relationship through mineralogical, petrological and geochemical study of rodingitized dykes intruded ultramafic rocks of Kimi district, Evia, Greece.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2758636
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρκαλής Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. M.Sc. Thesis Late-stage B-bearing fluid circulation in the Kavala pluton: Evidence from mineralogical, spectroscopic and geochemical data in tourmaline-rich fault-related rocks

Διπλωματική Εργασία uoadl:2626104
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σταμάτιος Ξυδούς
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. Mineralogical, Petrographical and Geochemical Study of the Stypsi Porphyry-Epithermal System, Lesvos Island, Greece

Διπλωματική Εργασία uoadl:2887659
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Περιφεράκης Αργύριος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΥΛΟΥ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800901
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωφυσική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λαντζουράκης Πέτρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. Εκτίμηση σεισμικού κινδύνου στην πόλη του Αιγίου με στοχαστική προσομοίωση ισχυρής εδαφικής κίνησης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778456
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωφυσική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιανναράκη Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

19. PERFORMANCE EVALUATION OF THE MAGOULA-NAFPAKTOS ARRAY

Διπλωματική Εργασία uoadl:2720065
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωφυσική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κραββαρίτη Φαίδρα-Δέσποινα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

20. Evaluation Of The Nature Of Seismogenetic Systems Along The North-Western Rim Of The Circum-Pacific Belt, Based On (Non-Extensive) Statistical Physics And Complexity Science Methods

Διπλωματική Εργασία uoadl:1676052
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωφυσική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τριπολίτη Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Σεισμοί