Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μελέτη της επίδρασης των βιοκλιματικών παραμέτρων και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη δημόσια υγεία στη νήσο Κρήτη. Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309087
Μονάδα:
Τομέας Γεωγραφίας - Κλιματολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπλέτα Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2014

2. Η επίδραση της ποιότητας του αέρα στη δημόσια υγεία κατά τη διάρκεια των κυμάτων καύσωνα του θέρους 2007 στη αθήνα

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324252
Μονάδα:
Τομέας Γεωγραφίας - Κλιματολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπαρδώσα Αφροδίτη
Έτος εκπόνησης:
2011

3. Η δυναμική της ατμόσφαιρας στην εμφάνιση σιφώνων στον Ελλαδικό χώρο με την χρήση αριθμητικού μοντέλου καιρού μέσης – κλίμακας WRF (Weather Research and Forecasting Model)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308932
Μονάδα:
Τομέας Γεωγραφίας - Κλιματολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ματσαγγούρας Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2014

4. Αρχαιογεωμορφολογικές έρευνες στην περιοχή της Β.Α. Πελοποννήσου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308739
Μονάδα:
Τομέας Γεωγραφίας - Κλιματολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μέξια Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2011

5. Γεωμορφολογική μελέτη του ποταμού Καρπενησιώτη - Ευρυτανίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316638
Μονάδα:
Τομέας Γεωγραφίας - Κλιματολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καλογεράς Αλέξης
Έτος εκπόνησης:
2011