Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Modular forms και Ελλειπτικές καμπύλες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321270
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χατζάκος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2012

2. Προβλήματα στη modular θεωρία αναπαραστάσεων αλγεβρικών ομάδων και θεωρία αναλλοίωτων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309295
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γερανιός Χαράλαμπος
Έτος εκπόνησης:
2011

3. Προβλήματα κυματικής διάδοσης και σκέδασης.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309293
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χάλκος Στυλιανός
Έτος εκπόνησης:
2015

4. Παραγωγίσεις σε άλγεβρες μη-φραγμένων τελεστών. Ηilbert pro-C*-διπρότυπα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309257
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζαρακάς Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2013

5. Περί της τομής πεπερασμένα παραγόμενων υποομάδων μίας ομάδας- Η ιδιότητα του Howson σε HNN-επεκτάσεις και Αμαλγάματα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309273
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παραμαντζόγλου Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2013

6. Phantom maps στη θεωρία ομοτοπίας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309691
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσακανίκας Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2011

7. Αριθμητικός υπολογισμός του ίχνους αντιστρόφου πίνακα και σχετικές ανισότητες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316406
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φίκα Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2014

8. Κβαντοποίηση με παραμόρφωση και ο ισομορφισμός Duflo

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318125
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αραβανής Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2014

9. Κ-Θεωρία για C*-Άλγεβρες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318031
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσαφαράς Κυριάκος
Έτος εκπόνησης:
2013

10. Βαρυκεντρικές υποδιαιρέσεις, σμήνη και απαρίθμηση μεταθέσεων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308753
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σαββίδου Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2013

11. Διασπάσεις Ομάδων και Σχεδόν Ισομετρίες

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308810
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιαννουδοβαρδή Μάρθα - Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2015

12. Generalized second price ad auction under budget constraints

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321091
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κότσιαλου Γραμματεία
Έτος εκπόνησης:
2013

13. Η άλγεβρα των πολλαπλασιαστών σε τοπολογικές άλγεβρες με ενέλιξη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317615
Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τζιρώνης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2011