Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μπεϋζιανή ανάλυση επιβίωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319130
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρνέζη Παναγιώτα-Ζωή
Έτος εκπόνησης:
2014

2. Μέθοδοι Markov Chain Monte Carlo για Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία σε Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318972
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπόνη Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2012

3. Γεωμετρικές ιδιότητες της κίνησης brown

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316621
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δικαιοσυνόπουλος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2012

4. Στρατηγικοί πελάτες σε συστήματα αναμονής με ομαδικές αναχωρήσεις πελατών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309339
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπούνταλη Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2014

5. H ιδιότητα της μη-ευαισθησίας σε ουρές με ομαδικές αφίξεις και μελέτη μοντέλων γεωμετρικών εγκαταλείψεων σε ουρές με απουσίες του υπηρέτη

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309633
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δήμου Σπύρος
Έτος εκπόνησης:
2012

6. Συστήματα εξυπηρέτησης με μεταβαλλόμενες παραμέτρους- υπολογιστικές τεχνικές και προβλήματα ελέγχου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309368
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μάνου Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2014

7. Το CAPM και εφαρμογές σε δεδομένα ελληνικών μετοχών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320470
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεωργίκου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2012

8. Υπολογιστικές μέθοδοι για το πρόβλημα one-armed bandit

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320583
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λάμπρου Απόστολος
Έτος εκπόνησης:
2014

9. Το κεντρικό οριακό θεώρημα και η ταχύτητα σύγκλισης αυτού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320437
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λιανού Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2013

10. Σύγκριση μοντέλων για την ανάλυση δεδομένων επιβίωσης με διακεκομμένες παρατηρήσεις πιθανόν πληροφοριακές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319918
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαρελτζή Φωτεινή- Θεανώ
Έτος εκπόνησης:
2012

11. Αδιαχώριστα στοχαστικά παιχνίδια

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315605
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παΐζης Γεράσιμος
Έτος εκπόνησης:
2013

12. Μαρκοβιανές αλυσίδες και ζευγάρωμα από το παρελθόν

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318255
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκιώνη Ελίνα
Έτος εκπόνησης:
2012

13. Περιορισμένος Μέσος Χρόνος Επιβίωσης και Εφαρμογές στη Μετα-Ανάλυση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319419
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πανάγου Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2014

14. Περί Ασυμπτωτικής Συμπεριφοράς των Δειγματικών Κεντρικών Ροπών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319423
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ψάλτης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2013

15. Βελτιστοποίηση Στοχαστικών Συστημάτων και Εφαρμογές

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308755
Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καναβέτας Οδυσσέας
Έτος εκπόνησης:
2014