Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Eκτίμηση της αφθονίας του κοινού χταποδιού με χρήση της μεθόδου δειγματολειψίας αποστάσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321011
Μονάδα:
Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πιπίνης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2011

2. Denelopment of biotic tools for the ecological assessment of coastal lagoon ecosystems

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309595
Μονάδα:
Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Cabana Permuy David
Έτος εκπόνησης:
2016

3. Οικολογία της εδαφοβίας πανίδας σε διαφορετιά καθεστώτα διαχείρισης αγροοικοσυστημάτων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309234
Μονάδα:
Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσάπμαν Άννα
Έτος εκπόνησης:
2014

4. Πληθυσμιακή κατάσταση και στοιχεία οικολογίας του τσακαλιού (Canis aureus L.) στην Ελλάδα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309277
Μονάδα:
Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιαννάτος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2015

5. Οικολογία και στρατηγική τροφοληψίας των σποροφάγων μυρμηγκιών του γένους Messor σε μεσογειακά οικοσυστήματα της Ελλάδας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309232
Μονάδα:
Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεωργιάδης Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2013

6. Τα μακροφύκη ως δείκτες της οικολογικής ποιότητας του Σαρωνικού κόλπου. Σημερινή κατάσταση - Σύγκριση με τα δεδομένα της περιόδου 1998-2009

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320332
Μονάδα:
Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπαλανίκα Κατερίνα
Έτος εκπόνησης:
2012

7. Κατανομή & βιολογικά χαρακτηριστικά των ραγιόμορφων ιχθύων σε περιοχές του κεντρικού Αιγαίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318066
Μονάδα:
Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λεοντάρη Χριστιάνα
Έτος εκπόνησης:
2014

8. Γενετική ποικιλότητα και στοιχεία οικολογίας των πληθυσμών του ζαρκαδιού (Capreolus capreolus) στην Ελλάδα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308782
Μονάδα:
Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσαπάρης Δημήτρης
Έτος εκπόνησης:
2011

9. Η διαχρονική διαφοροποίηση της πανίδας της Ελλάδας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1325650
Μονάδα:
Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Βιογεωγραφία και στοιχεία οικολογίας των εδαφικών κολεοπτέρων σε βουνά της Πελοποννήσου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308759
Μονάδα:
Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αναστασίου Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2011