Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Παλαιοωκεανογραφική και παλαιοκλιματική μελέτη της Ανατολικής Μεσογείου κατά το Ανώτερο Τεταρτογενές με βάση τις συγκεντρώσεις των πελαγικών τρηματοφόρων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309250
Μονάδα:
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοντακιώτης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2013

2. Τα βενθονικά τρηματοφόρα ως δείκτες περιβαλλοντικής υγείας των Ολοκαινικών παράκτιων οικοσυστημάτων: οι περιπτώσεις του Ευβοϊκού, Θερμαϊκού κόλπου και των ακτών του Ν. Ξάνθης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309439
Μονάδα:
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουκουσιούρα Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2012

3. Βιοστρωματογραφία, Ιζηματολογία, Σταθερά Ισότοπα και Οργανικό Υλικό των Ιουρασικών Ιζημάτων της Δυτικής Ελλάδας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308774
Μονάδα:
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καφούσια Νεφέλη
Έτος εκπόνησης:
2012

4. Παλαιοωκεανογραφική ανάλυση ανοξικών συμβάντων του Ολοκαίνου σε ιζήματα του βορείου Αιγαίου πελάγους και σύγκριση με ανοξικά συμβάντα του παρελθόντος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319310
Μονάδα:
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κωστοπούλου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2012

5. Μικροπαλαιοντολογική ανάλυση Άνω Τεταρτογενών πελαγικών ιζημάτων του Αιγαίου Πελάγους

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319049
Μονάδα:
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λιανού Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2012

6. Biostratigraphic and temporal relations between the Neogene Sahabi and Maradah Formations, Libya. Contribution to the age determination of their contained mammalian paleofaunas

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309569
Μονάδα:
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Muftah Al Kowafi Ahmed
Έτος εκπόνησης:
2013

7. Investigation of the Plio-Pleistocene eastern Mediterranean Ichthyofauna and paleoenvironmental representations on Rhodes and Crete Islands

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309657
Μονάδα:
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αγιάδη Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2013

8. Research of the Cenophytic Palaeoflora of the Eastern Mediterranean (Lesbos, Lemnos, Alonissos, Gavdos Islands)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309705
Μονάδα:
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαντζούκα Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2016

9. Ταξινομική και παλαιοοικολογική μελέτη της πλειστοκαινικής πανίδας πτηνών του ελλαδικού χώρου. Συνέπειες στην παλαιοοικολογία του Homo.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309446
Μονάδα:
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μιχαηλίδης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2013

10. Συστηματική, ταφονομία, παλαιοοικολογία μαλακίων του πλειοκαίνου της κεντρικής κρήτης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319877
Μονάδα:
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιαμαλή Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2012

11. Θεώρηση των κεραμεικών από τον Προιστορικό οικισμό του Ζαγανίου (Αττικής) με βάση την μικροσκοπική τους δομή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317997
Μονάδα:
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μιχαλόπουλος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2012

12. Κλιματική μετοβολή στο Ανώτερο Ολόκαινο: Παλαιοωκεανογραφική 'ερευνα κοκκολιθοφόρων σε ιζήματα του Αιγαίου πελάγους

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318153
Μονάδα:
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αθανασίου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2012

13. Βιοστρωματογραφική και Παλαιοπεριβαλλοντική ανάλυση στα πλαίσια της γεωδυναμικής εξέλιξης της λεκάνης της Θράκης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308772
Μονάδα:
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κωστοπούλου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2016

14. Βιομετρικές παρατηρήσεις άνω και κάτω γνάθων των Άνω Μειοκαινικών Ιππαρίων Πικερμίου Αττικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316565
Μονάδα:
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μητσοπούλου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2012

15. Βιοστρωματογραφική και Ιζηματολογική μελέτη του Ammonitico Rosso της Ιονίου Ζώνης στην Ήπειρο και Λευκάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316584
Μονάδα:
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χατζηχαραλάμπους Ελισσάβετ
Έτος εκπόνησης:
2012