Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Extremal Graph Theory: Basic Results

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838467
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βιδάλη Νεφέλη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Αλγοριθμικές Τεχνικές για προβλήματα μέτρησης σε γραφήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838872
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καλογιάννη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Κρυπτοσυστήματα και Αποδείξεις Μηδενικής Γνώσης στη Μεταθετική και Μη-Μεταθετική Κρυπτογραφία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838838
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πηλιχός Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Εκτιμήσεις Πυκνότητας και Ισομεταβλητές Λύσεις Ελλειπτικών Συστημάτων Τύπου Αλλαγής Φάσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775855
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μιχάλης Νικολούζος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Προβολικά όρια χώρων συναρτήσεων στις πολλές μιγαδικές μεταβλητές και ένα θεώρημα του Banach με εφαρμογή στους τόπους ολομορφίας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2711165
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καμπούκου Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Απαρίθμηση Μεταθέσεων, Συμμετρικές Συναρτήσεις και το Θεώρημα Gessel-Reutenauer

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768119
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαυροθαλασσίτης Σταύρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Αναπαραστάσεις της Lie άλγεβρας sl(2)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768826
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπονιάκου Θεοχάρης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Παραμόρφωση στον κανονικό κώνο και το εφαπτόμενο ομαδοειδές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319336
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεροντογιάννης Δημήτριος-Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2016

9. Οι διατακτικοί αριθμοί και η δομή τους, αλγεβρική και τοπολογική

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319234
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2016

10. Μια λύση στο Πρόβλημα Διάσπασης του Baer

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319030
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αλειφέρη Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2013

11. Εκδοχές του Riemann-Roch

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800896
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καλογήρου Αλέξανδρος-Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. Οι τύποι Area και Coarea στη Γεωμετρική Θεωρία Μέτρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775280
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκέγκιος Αλέξιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. Θεωρήματα συνεχούς επιλογής και παρασυμπαγείς τοπολογικοί χώροι

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317970
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοτρώνης Στυλιανός
Έτος εκπόνησης:
2012

14. Θεωρήματα τύπου Palais – Kobayashi. Ομάδες Lie και Γεωμετρικές Δομές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317972
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κώστα Σπυριδούλα
Έτος εκπόνησης:
2015

15. Αυτομορφισμοί ελεύθερων γινομένων με αμάλγαμα και εφαρμογές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325736
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσουκνίδας Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. Τοπολογικά Δυναμικά Συστήματα και Εφαρμογές στην Απειροσυνδυαστική

Διπλωματική Εργασία uoadl:2818991
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γανωτάκη Χάρις
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Εισαγωγή στα Drinfeld Modules

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815641
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χατζηδάβαρη Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. Ανισότητες αναδιάταξης και εφαρμογές στην κυρτή γεωμετρική ανάλυση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810575
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χατζηαντώνη Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

19. Γεωμετρική ανάλυση ανισοτήτων Sobolev

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819240
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζαχαρόπουλος Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

20. Το Πρόβλημα του Συμπληρωματικού Υποχώρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1676662
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοτσυφός Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες