Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Εκτιμήσεις Πυκνότητας και Ισομεταβλητές Λύσεις Ελλειπτικών Συστημάτων Τύπου Αλλαγής Φάσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775855
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μιχάλης Νικολούζος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Προβολικά όρια χώρων συναρτήσεων στις πολλές μιγαδικές μεταβλητές και ένα θεώρημα του Banach με εφαρμογή στους τόπους ολομορφίας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2711165
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καμπούκου Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Απαρίθμηση Μεταθέσεων, Συμμετρικές Συναρτήσεις και το Θεώρημα Gessel-Reutenauer

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768119
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαυροθαλασσίτης Σταύρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Αναπαραστάσεις της Lie άλγεβρας sl(2)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768826
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπονιάκου Θεοχάρης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Παραμόρφωση στον κανονικό κώνο και το εφαπτόμενο ομαδοειδές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319336
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεροντογιάννης Δημήτριος-Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2016

6. Οι διατακτικοί αριθμοί και η δομή τους, αλγεβρική και τοπολογική

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319234
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2016

7. Μια λύση στο Πρόβλημα Διάσπασης του Baer

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319030
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αλειφέρη Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2013

8. Εκδοχές του Riemann-Roch

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800896
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καλογήρου Αλέξανδρος-Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Οι τύποι Area και Coarea στη Γεωμετρική Θεωρία Μέτρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775280
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκέγκιος Αλέξιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Θεωρήματα συνεχούς επιλογής και παρασυμπαγείς τοπολογικοί χώροι

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317970
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοτρώνης Στυλιανός
Έτος εκπόνησης:
2012

11. Θεωρήματα τύπου Palais – Kobayashi. Ομάδες Lie και Γεωμετρικές Δομές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317972
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κώστα Σπυριδούλα
Έτος εκπόνησης:
2015

12. Αυτομορφισμοί ελεύθερων γινομένων με αμάλγαμα και εφαρμογές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325736
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσουκνίδας Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. Τοπολογικά Δυναμικά Συστήματα και Εφαρμογές στην Απειροσυνδυαστική

Διπλωματική Εργασία uoadl:2818991
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γανωτάκη Χάρις
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

14. Εισαγωγή στα Drinfeld Modules

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815641
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χατζηδάβαρη Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. Ανισότητες αναδιάταξης και εφαρμογές στην κυρτή γεωμετρική ανάλυση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810575
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χατζηαντώνη Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. Γεωμετρική ανάλυση ανισοτήτων Sobolev

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819240
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζαχαρόπουλος Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Το Πρόβλημα του Συμπληρωματικού Υποχώρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1676662
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοτσυφός Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. Type-Cotype και το θεώρημα Maurey-Pisier

Διπλωματική Εργασία uoadl:1681341
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στέριος Βασίλης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

19. Λ-δακτύλιοι και το σώμα με ένα στοιχείο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1669059
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τάτσης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

20. Τοπολογικά Δυναμικά Συστήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320474
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρατζιάς Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2015