Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Ελλειπτικά συστήματα μεταβολικής μορφής με μη-κυρτές μη-γραμμικότητες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317201
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αντωνόπουλος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2011

2. Προβλήματα Ασυμπτωτικής Γεωμετρικής Ανάλυσης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309291
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαλέττας Πέτρος
Έτος εκπόνησης:
2012

3. Μερικές διαφορικές εξισώσεις και προβλήματα της επιστήμης των υλικών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309150
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αργυροπούλου Ευτυχία
Έτος εκπόνησης:
2014

4. Μερικές διαφορικές εξισώσεις και προβλήματα αλλαγής φάσεων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309148
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δάμιαλης Απόστολος
Έτος εκπόνησης:
2012

5. Θέματα της εργοδικής θεωρίας Ramsey

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308961
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουτσογιάννης Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2011

6. Διδιαστατότητα: Θεωρία και Αλγοριθμικές Εφαρμογές

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308818
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουτσώνας Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2014

7. Συγκλίσεις ακολουθιών μέτρων και μετρήσιμων συναρτήσεων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309341
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δημητρίου Ξενοφών
Έτος εκπόνησης:
2012

8. Xώροι τελεστών και άλγεβρες τελεστών: ημισταυρωτά γινόμενα αλγεβρών τελεστών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309766
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κακαριάδης Ευγένιος
Έτος εκπόνησης:
2011

9. Ποιοτική μελέτη λύσεων μη γραμμικών ελλειπτικών συστημάτων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309283
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αντωνόπουλος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2015

10. Τοπολογικές ιδιότητες χώρων Banach

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309472
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καμπούκος Κυριάκος
Έτος εκπόνησης:
2011

11. Partial Orderings and Algorithms on Graphs

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309689
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιαννοπούλου Αρχοντία
Έτος εκπόνησης:
2013

12. Ομοιόμορφα κατανεμημένες ακολουθίες ως προς αναλλοίωτα μέτρα και πυκνότητα μέτρων Radon

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309242
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεωργόπουλος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2012

13. Μοναδιαία δευτεροβάθμια λογική και παραμετρική πολυπλοκότητα σε δομές φραγμένου δεντροπλάτους

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309188
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καλαντζή Λαμπρινή
Έτος εκπόνησης:
2013

14. Υπολογισμός υποοριζουσών πινάκων στάθμισης W(n,n-1) με μηδενικά στη διαγώνιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320565
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραπιπέρη Άννα
Έτος εκπόνησης:
2011

15. Το διχοτομικό θεώρημα του T.Gowers για χώρους Banach

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320421
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παναγάκου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2011

16. Αριθμητικές Πρόοδοι σε θετικής πυκνότητας υποσύνολα των φυσικών αριθμών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316402
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2011

17. Κατασκευή τανυστών ορμής-ενέργειας στον λογισμό των μεταβολών και εφαρμογές στις μερικές διαφορικές εξισώσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318088
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φαλιάγκας Απόστολος
Έτος εκπόνησης:
2012

18. Διαχωρισμένες ακολουθίες σε απειροδιάστατους χώρους με νόρμα-το Θεώρημα Elton-Odell

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316775
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γλακουσάκης Ευτύχιος
Έτος εκπόνησης:
2013

19. Μεικτά προβλήματα συνοριακών τιμών στη σκέδαση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από χειρόμορφα υλικά

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309005
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σκουρογιάννης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2014

20. Κλασικές θέσεις κυρτών σωμάτων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308976
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαρκεσίνης Ελευθέριος
Έτος εκπόνησης:
2015