Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Ρυθμοί αποσάθρωσης υπερβασικών πετρωμάτων της νήσου Εύβοιας και έλεγχοι επί της χημικής σύστασης των υπόγειων και επιφανειακών νερών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309325
Μονάδα:
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βουτσής Νικόλαος- Νεκτάριος
Έτος εκπόνησης:
2011

2. Κοιτασματολογία και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εκμετάλλευση του κοιτάσματος Απλικίου της μεταλλευτικής περιοχής Σκουριώτισσας Κύπρου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308980
Μονάδα:
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αντιβάχη Δανάη
Έτος εκπόνησης:
2015

3. Γεωχημική έρευνα της κατανομής μεταλλικών και άλλων στοιχείων στα υπόγεια ψυχρά και θερμά νερά, το έδαφος και τα φυτά των περιοχών του Ν.Φθιώτιδας και της Β. Εύβοιας. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308793
Μονάδα:
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κανελλόπουλος Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2011

5. Έρευνα των πηγών ευγενών και άλλων μετάλλων σε κοιτάσματα πορφυρικού τύπου Cu-Au-Pd-Pt - Βιώσιμη Ανάπτυξη

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308920
Μονάδα:
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κιούσης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2012

6. Μελέτη ρύπανσης υπόγειων υδάτων και εδαφών από αρσενικό και αντιμόνιο σε περιοχές εμφάνισης θειούχου μεταλλοφορίας του ΒΔ τμήματος της νήσου Χίου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309069
Μονάδα:
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φανουράκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2012

7. Μελέτη Ποζολανικών Υλικών Βιογενούς και Ηφαιστειακής Προελεύσεως. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη αντοχών στο τσιμέντο.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309064
Μονάδα:
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φραγκούλης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2016

8. Διερεύνηση της ρύπανσης στην ανθρακική λεκάνη του Βαρνάβα Αττικής από αρσενικό και βαρέα μέταλλα και η πηγή προέλευσης αυτών.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316902
Μονάδα:
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καμπούρογλου Ευδοκία
Έτος εκπόνησης:
2011