Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Ο Σωκρατικός Έλεγχος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319209
Μονάδα:
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μουζάκη Μαύρα-Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2013

2. Νεο-Αριστοτελική Αρετολογική Ηθική: Εκδοχές και Αντιρρήσεις

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309218
Μονάδα:
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρακατσάνης Αναστάσιος
Έτος εκπόνησης:
2016

3. Between politics and technopolitics: critical episodes in energy and transportation infrastructures in colonial Cyprus

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309565
Μονάδα:
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Karas Serkan
Έτος εκπόνησης:
2015

4. Επιχειρηματική εκπαίδευση, κίνητρα και πολιτισμικό υπόβαθρο

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308881
Μονάδα:
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπαμπάσης Ελευθέριος
Έτος εκπόνησης:
2016

5. Consent as a Rational Choice: Philosophical, Institutional and Empirical Approaches

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309584
Μονάδα:
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φωκά-Καβαλιεράκη Παναγούλα
Έτος εκπόνησης:
2016

6. Φυσική Φιλοσοφία και Φυσική Θεολογία: Η Αποστολική και Λατρευτική Διάσταση της Μελέτης της Φύσης στην Αγγλία του 17ου και 18ου Αιώνα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309504
Μονάδα:
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πετάκος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2016

7. Επί του προβλήματος του ρεαλισμού και της έννοιας της αλήθειας στην κβαντική μηχανική

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308884
Μονάδα:
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Νικολάου Μιχάλης
Έτος εκπόνησης:
2016

8. Οι Πρώτες Αρχές του Αισθητού Κόσμου στη Φιλοσοφία του Πλάτωνα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309230
Μονάδα:
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκατζάρας Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2014

9. Λογικές ερμηνείες για τύπους τομής και ένωσης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309001
Μονάδα:
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βενέτη Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2015

10. Δημόσια εικόνα και κοινότητες χρηστών των οικιακών υπολογιστών στην ελλάδα, 1980-1990

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308796
Μονάδα:
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λέκκας Θεόδωρος
Έτος εκπόνησης:
2014

11. Αυτενέργεια, νομοτέλεια και ενδεχομενικότητα στην καντιανή φιλοσοφία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308744
Μονάδα:
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαρκολέφας Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2016

12. “Ο θάνατος της ύλης” - Η πολιτισμική ιστορία της θεωρίας της ηλεκτρομαγνητικής μάζας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321487
Μονάδα:
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοπακάκης Πελοπίδας
Έτος εκπόνησης:
2014

13. Η σχετική ευαισθησία της αντίληψης ομοιοκαταληξίας σε τονικές και τεμαχιακές παραβιάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317874
Μονάδα:
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιαλλούσης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2015

14. Η θέση της francis yates για την ερμητική παράδοση και η πρόσληψή της

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317744
Μονάδα:
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αποστόλου Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2016

15. Επιστήμη και δημόσια σφαίρα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317365
Μονάδα:
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιδίτση Διονυσία
Έτος εκπόνησης:
2015

16. How gaze affects time perception

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321123
Μονάδα:
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ρουχίτσας Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2015