Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μηχανισμοί και Πρωτόκολλα για τον Επαναπρογραμματισμό Ασυρμάτων Δικτύων Αισθητήρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319020
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λουκίδης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2011

2. Οπτικοποίηση των βασικών λειτουργιών του δικτύου LTE-Advanced με χρήση Flash και Action Script 3.0

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319289
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λερούτσου Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2013

3. Οπορτουνιστικά Δίκτυα: Προετοιμασία Εργαστηριακών Ασκήσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319281
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζτούπης Κωνσταντίνος
Συκάς Αναστάσιος
Έτος εκπόνησης:
2012

4. Προσδιορισμός θέσης κινητού σε εσωτερικό χώρο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768059
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Μυλωνάκης Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

5. Διασύνδεση ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με δορυφορικά δίκτυα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308812
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λυγίζου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2014

6. Information dissemination and consumption in competitive networking urban environments

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309653
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ευαγγελία Κοκολάκη
Έτος εκπόνησης:
2014

7. Clustering algorithms in Vehicular Ad-hoc Networks: Design and Performance Evaluation

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320932
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατσίκας Λάμπρος
Έτος εκπόνησης:
2015

8. Υποστήριξη Ποιότητας Υπηρεσίας (QoS) και Ποιότητας Εμπειρίας (QoE) σε δίκτυα LTE-A

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320605
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρούντζου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2014

9. A distributed data mining framework for knowledge extraction and dissemination in future internet environments

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320811
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βλάχος Χριστόφορος
Έτος εκπόνησης:
2013

10. Τεχνολογίες RoF με έμφαση στις ανερχόμενες οπτικές ζεύξεις mm-wave σημάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320398
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπρατσιώτης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2012

11. Ασύρματα δίκτυα με χρήση εννοιών SDN και OpenFlow

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316426
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σκαπέτης Σταύρος
Έτος εκπόνησης:
2014

12. συγκριτικη? μελε?τη μηχανισμω?ν situation perception σε self managed δι?κτυα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319789
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βάγιας Μάριος Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2015

13. Κοινωνικά/ψυχολογικά κίνητρα για συμμετοχή/συνεργασία σε εικονικές κοινότητες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318162
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λιακοπούλου Μάρθα
Έτος εκπόνησης:
2014

14. Συμπίεση Πληροφορίας Πλαισίου: χρήση του Αυτοπαλίνδρομου Υποδείγματος για επίτευξη Αποδοτικών Ασύρματων Επικοινωνιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319852
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατσίκης Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2011

15. Αξιολόγηση και βελτίωση διαλογικών δραστηριοτήτων στο σύστημα RETUDIS

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316254
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαδάκη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2011

16. Μελέτη και αξιολόγηση του κόστους της σηματοδοσίας πιστοποίησης στα κινητά δίκτυα 3ης γενιάς, UMTS

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318404
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στίγκα Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2011

17. Μελέτη και κατηγοριοποίηση μηχανισμών ελέγχου ισχύος σε LTE/LTE-A δίκτυα με φεμτοκυψέλες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318423
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δρυλεράκης Άγγελος
Έτος εκπόνησης:
2014

18. Διαχείριση Κινδύνου δια τα Πληροφοριακά Συστήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316758
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπούζου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2013

19. Βελτίωση και Επέκταση Σημασιολογικής Βάσης Εννοιών Πληροφορικής με Στόχο τη Χρήση της ως Εκπαιδευτικού Εργαλείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316526
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μουρελάτου Ευγενία
Έτος εκπόνησης:
2011

20. Επιλογή φυσικού αναγνωριστικού κυψέλης σε Δίκτυα Φεμτοκυψελών LTE-Advanced: Βιβλιογραφική Επισκόπηση και Πρόταση Αποδοτικών Αλγορίθμων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317340
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αγγελή Αθανασία
Χαρακλιά Δήμητρα - Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2013