Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Music Recommendation System based on EEG Sentiment Analysis using ML Techniques

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886940
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Κουρσιουμπάς Νικόλαος
Μαγουλά Βασιλεία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

2. Adaptive UxV Routing Based on Network Performance

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880548
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Χαλβατζάρας Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

3. Path Computation for Resilient Networking

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321327
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσιόντσιου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2013

4. Vulnerability of parking assistance systems to vehicular node misbehaviors

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321478
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κόλλιας Γεώργιος
Παπαδάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2013

5. Point centrality indices and ISP network vulnerability

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321333
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Νομικός Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2013

6. Οπορτουνιστικά Δίκτυα: Προετοιμασία Εργαστηριακών Ασκήσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319281
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζτούπης Κωνσταντίνος
Συκάς Αναστάσιος
Έτος εκπόνησης:
2012

7. Μηχανισμοί και Πρωτόκολλα για τον Επαναπρογραμματισμό Ασυρμάτων Δικτύων Αισθητήρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319020
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λουκίδης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2011

8. Οπτικοποίηση των βασικών λειτουργιών του δικτύου LTE-Advanced με χρήση Flash και Action Script 3.0

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319289
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λερούτσου Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2013

9. Προσδιορισμός θέσης κινητού σε εσωτερικό χώρο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768059
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Μυλωνάκης Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

10. Διασύνδεση ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με δορυφορικά δίκτυα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308812
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λυγίζου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2014

11. Information dissemination and consumption in competitive networking urban environments

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309653
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ευαγγελία Κοκολάκη
Έτος εκπόνησης:
2014

12. Clustering algorithms in Vehicular Ad-hoc Networks: Design and Performance Evaluation

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320932
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατσίκας Λάμπρος
Έτος εκπόνησης:
2015

13. Υποστήριξη Ποιότητας Υπηρεσίας (QoS) και Ποιότητας Εμπειρίας (QoE) σε δίκτυα LTE-A

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320605
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρούντζου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2014

14. A distributed data mining framework for knowledge extraction and dissemination in future internet environments

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320811
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βλάχος Χριστόφορος
Έτος εκπόνησης:
2013

15. Τεχνολογίες RoF με έμφαση στις ανερχόμενες οπτικές ζεύξεις mm-wave σημάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320398
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπρατσιώτης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2012

16. συγκριτικη? μελε?τη μηχανισμω?ν situation perception σε self managed δι?κτυα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319789
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βάγιας Μάριος Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2015

17. Βελτίωση και Επέκταση Σημασιολογικής Βάσης Εννοιών Πληροφορικής με Στόχο τη Χρήση της ως Εκπαιδευτικού Εργαλείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316526
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μουρελάτου Ευγενία
Έτος εκπόνησης:
2011

18. Επιλογή φυσικού αναγνωριστικού κυψέλης σε Δίκτυα Φεμτοκυψελών LTE-Advanced: Βιβλιογραφική Επισκόπηση και Πρόταση Αποδοτικών Αλγορίθμων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317340
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αγγελή Αθανασία
Χαρακλιά Δήμητρα - Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2013

19. Εργαλείο για Αντιστοίχιση Επιχειρησιακών Διαδικασιών εκφρασμένες σε Γράφους

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317445
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χαραλάμπους Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2015

20. Μελέτη και αξιολόγηση του κόστους της σηματοδοσίας πιστοποίησης στα κινητά δίκτυα 3ης γενιάς, UMTS

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318404
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στίγκα Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2011