Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Η Δημόσια Εικόνα της Υπολογιστικής Τεχνολογίας στην Ελλάδα, 1954-2004: Ζητήματα Εργασίας, Φύλου, Χώρου, Εκπαίδευσης.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308926
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κώνστα Χαρίκλεια
Έτος εκπόνησης:
2014

2. Επιστημονική Διπλωματία στον Ψυχρό Πόλεμο. Το παράδειγμα της εισαγωγής της πυρηνικής φυσικής στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837173
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δημητροκάλη Μυρτώ-Άννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

3. Ο μηχανικός, οι νόμοι και η συγκρότηση του πεδίου της αντιπαροχής: 1974-2010.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820355
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπανίκα Φραγκίσκα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Ο Μύθος της Σχολής της Κοπεγχάγης: Bohr, Heisenberg και η ερμηνεία της Κβαντικής Θεωρίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837518
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκούβας Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΤΕΚΑΡΤ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837406
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βραχιολίδης Γεράσιμος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Μια ιστορία Επιστημονικής Διπλωματίας: Το Κινητό Εργαστήριο Ραδιοϊσοτόπων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820365
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φρέρης Λουκάς
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Η υποκειμενικότητα στην ψυχιατρική και την ψυχανάλυση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837952
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιαννόπουλος Σωκράτης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Aesthetics and Ethics: Immoral Art

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837812
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρακούση Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Συμβολή προς μια θεωρία – Φιλοσοφία, Αισθητική και Ιστορία – της καλλιτεχνικής φωτογραφίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776549
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λιατσόπουλος Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

10. Ο Φρέγκε και οι αριθμοί

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319212
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αναπολιτάνος Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2016

11. Οι οντολογικές θεμελιώσεις της συνείδησης στον Σπινόζα και σύγχρονες ερμηνευτικές προσεγγίσεις της

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319219
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παρασκευόπουλος Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2016

12. Μία ανάγνωση της Νέας Αστρονομίας του Κέπλερ, με έμφαση στην φυσική ερμηνεία με την βοήθεια του έργου του BRUCE STEPHENSON “ Kepler's Physical Astronomy” (1987)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319059
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σπύρου Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2015

13. Ο ρόλος των γυναικών στην Επιστημονική Επανάσταση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319199
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραφέρη Μαρια
Έτος εκπόνησης:
2014

14. Η σύφιλη και η γονόρροια στις ΗΠΑ (1880-1943). Τα αφροδίσια νοσήματα ως κοινωνικές ασθένειες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2763419
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ντάλλα Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

15. Τεχνολογία και Θηλυκότητα: Η ιστορία ενός έμφυλου τεχνήματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778685
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κανετάκη Θέμις
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. Η Εισαγωγή της Προνεοτερικής Άλγεβρας στην Νεοελληνική Βιβλιογραφία: Η Περίπτωση του Κοσμά Μπαλάνου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777460
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαϊωάννου Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

17. Αγορά και Ακαδημαϊκή Έρευνα: Ιχνηλατώντας τις Σχέσεις Παραγωγής Γνώσης με το Ήθος του Εμπορίου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777475
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Συμβουλίδης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. Πυθαγόρεια αριθμητική παράδοση και σχολιαστική κουλτούρα στην ύστερη αρχαιότητα: ο σχολιασμός του ιωάννη φιλόπονου στην αριθμητική εισαγωγή του νικομάχου γερασηνού

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309318
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μεγρέμη Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2016

19. Διαφωτισμός και Ιστορία: Η ελληνόγλωσση ιστοριογραφία του 18ου αιώνα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308814
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παναγιωτόπουλος Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2014

20. Adaptation of electronics in Greek Military Aviation Projects

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309548
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζιάκκας Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2014