Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υδατικών συστημάτων του ανατολικού Ταϋγέτου και της Μάνης και δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309279
Μονάδα:
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραλέμας Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2012

2. Τεκτονική ανάλυση και απεικόνιση της φλυσχίκης δομής στην νότια Μεσσηνία

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324404
Μονάδα:
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ρουβέλας Σταύρος
Σωτηρίου Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2014

3. Η Τεκτονική Δομή του Όρους Γκιώνα & οι Υδρογεωλογικές της εφαρμογές

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308944
Μονάδα:
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γουλιώτης Λεωνίδας
Έτος εκπόνησης:
2014

4. Τεκτονική ανάλυση ΝΑ Μαινάλου

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324406
Μονάδα:
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δεληγιάννης Άγγελος
Έτος εκπόνησης:
2013

5. Δέλτα Αχελώου - Μορφομετρική ανάλυση δελταϊκής προεξοχής και υδρολογική μελέτη ευρύτερης περιοχής

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324135
Μονάδα:
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φελώνη Ελισσάβετ
Έτος εκπόνησης:
2012

6. Διαχείριση κρίσεων από φυσικούς κινδύνους στο Σχολικό περιβάλλον: Αξιολόγηση επιμορφωτικών δράσεων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308816
Μονάδα:
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Νικολόπουλος Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2015

7. Διερεύνηση και προσομοίωση της υδροφορίας ετερογενούς μέσου ασυνεχειών. Εφαρμογή στη νήσο Νάξο (Αιγαίο Πέλαγος).

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308823
Μονάδα:
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παρτσινεβέλου Αικατερίνη-Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2016

8. Συμβολή στην επιλογή της καλύτερης μεθόδου πρόβλεψης της συμπεριφοράς δασικών πυρκαγιών για την Ελλάδα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309360
Μονάδα:
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αθανασίου Μιλτιάδης
Έτος εκπόνησης:
2016

9. Υδρογεωλογική, Υδραυλική και Μελέτη Τρωτότητας υπερβασικών πετρωμάτων. Εφαρμογή στην ευρύτερη περιοχή Μαντουδίου - Εύβοιας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309481
Μονάδα:
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιόξας Γεράσιμος
Έτος εκπόνησης:
2011

10. Υδρογεωλογικές και Υδροχημικές έρευνες στο κεντρικό τμήμα της Νήσου Εύβοιας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309479
Μονάδα:
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Khamis Abdelaziz
Έτος εκπόνησης:
2015

11. Ποιοτική κατάσταση των υδροφόρων οριζόντων της λεκάνης των Μεσογείων Αττικής

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309281
Μονάδα:
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ihyane Bouazza
Έτος εκπόνησης:
2013

12. Εκτίμηση πλημμυρικής επικινδυνότητας με τη χρήση μοντέλων προσομοίωσης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308860
Μονάδα:
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Διακάκης Μιχάλης
Έτος εκπόνησης:
2013

13. Kinematic and structural analysis in the Feneos area, N. Peloponnese.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321191
Μονάδα:
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κυδωνάκης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2011