Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


2. Μη γραμμική απορρόφηση ακτίνων γ σε συμπαγείς πηγές υψηλών ενεργειών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319004
Μονάδα:
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αρφάνη Δάφνη-Ευγενία
Έτος εκπόνησης:
2013

3. Μέθοδοι Monte Carlo για φάσματα Ενεργών Γαλαξιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318976
Μονάδα:
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κολιοπάνος Φίλιππος
Έτος εκπόνησης:
2011

4. Οπτικές παρατηρήσεις στο μικρό νέφος του μαγγελάνου με το τηλεσκόπιο 6.5 m Magellan

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319283
Μονάδα:
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στράντζαλης Αχιλλέας
Έτος εκπόνησης:
2013

5. Στατιστική ανάλυση και βελτιστοποίηση βιβλιοθηκών συνθετικών φασμάτων γαλαξιών και εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή διαστημική αποστολή Gaia

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309337
Μονάδα:
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καράμπελας Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2013

6. Ανάδυση μαγνητικής ροής στον Ήλιο, ηλιακοί πίδακες και στεμματικές εκτινάξεις μάζας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308636
Μονάδα:
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Συντελής Πέτρος
Έτος εκπόνησης:
2016

7. Εφαρμογές στη γενική θεωρία της σχετικότητας: ο χώρος γύρω από συμπαγή αστροφυσικά αντικείμενα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308907
Μονάδα:
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παππάς Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2012

8. Dusty massive stars in the Local Group

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309617
Μονάδα:
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Britavskiy Mikola
Έτος εκπόνησης:
2016

9. Eκλάμψεις ακτίνων X και γ από επιτάχυνση και ακτινοβολία φορτίων σε πίδακες ενεργών γαλαξιών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309621
Μονάδα:
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μωραΐτης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2012

10. Spatial distribution of stellar populations in nearby galaxies resolved in stars by gaia

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309731
Μονάδα:
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Belcheva Maya
Έτος εκπόνησης:
2012

11. Symmetries of Differrential equations and Applications in Relativistic Physics

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309749
Μονάδα:
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παλιαθανάσης Ανδρόνικος
Έτος εκπόνησης:
2015

12. Η Δομή του φασικού χώρου σε περιστρεφόμενα χαμιλτονιανά συστήματα τριών βαθμών ελευθερίας γαλαξιακού τύπου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308930
Μονάδα:
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατσανίκας Ματθαίος
Έτος εκπόνησης:
2012

13. Μελέτη των ακτινοβολιακών ασταθειών και της επιτάχυνσης σωματιδίων σε συμπαγείς μαγνητισμένες πηγές

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309123
Μονάδα:
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πετροπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2013

14. Μελέτη των Μακροχρόνιων Παρατηρούμενων Μεταβολών της Τροχιακής Περιόδου στα Διπλά Εκλειπτικά Αστρικά Συστήματα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309127
Μονάδα:
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Νανούρης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2012

15. Μελέτη της στοχαστικότητας τροχιών μη γραμμικών δυναμικών συστημάτων - Συστήματα με επαναλαμβανόμενες σκεδάσεις

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309108
Μονάδα:
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δελής Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2014

16. Μελέτη ηλιακών εκρηκτικών φαινομένων με μετρήσεις από δορυφόρους και επίγειους σταθμούς

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309029
Μονάδα:
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μητσάκου Ελευθερία
Έτος εκπόνησης:
2014

17. Μελέτη Κοσμικών Σωματιδίων Υπερυψηλών Ενεργειών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309046
Μονάδα:
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουτσοκώστα Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2014

18. Μελέτη επιλεγμένων Εκλειπτικών Μεταβλητών Αστέρων τύπου ΕΑ, οΕΑ και ΕΒ Φυσικές Παράμετροι, Εξελικτική Κατάσταση και Τροχιακή Εξέλιξη

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309027
Μονάδα:
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λιάκος Αλέξιος
Έτος εκπόνησης:
2012

19. Σχετικιστικοί και Μαγνητισμένοι Κοσμικοί Πίδακες

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309432
Μονάδα:
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σαπουντζής Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2014

20. Μη γραμμικά φαινόμενα σε μοντέλα απόκρισης δισκοειδών γαλαξιών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309171
Μονάδα:
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσιγαρίδη Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2016