Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Η Χημεία του ζαχαροπλαστείου - Μια πρόταση διδασκαλίας βασικών εννοιών Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για μια πιο «γλυκιά» Χημεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317890
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χουλιαροπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2012

2. Η χημική βάση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των τροφίμων. Ανάπτυξη και εφαρμογή πρότασης διδασκαλίας Χημείας στη Γ’ Γυμνασίου με θέμα τον κρόκο- Κοζάνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317892
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσιώγκα Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2014

3. Aνάπτυξη σύγχρονης ηλεκτρονικής διαδικτυακής βιβλιοθήκης πράσινης χημείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320854
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιαννακουδάκης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2012

4. Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου για τον προσδιορισμό πολυφαινόλων και αλκαλοειδών πουρίνων σε διάφορα φυτικά εκχυλίσματα με υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315920
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσαγιαννίδης Αναστάσιος
Έτος εκπόνησης:
2013

5. Διερεύνηση της ικανότητας των φοιτητών Χημείας στον νοητικό χειρισμό (περιστροφή και κατοπτρισμός) 2D συμβολικών μοριακών αναπαραστάσεων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316884
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κωστελίδου Θεοδώρα
Έτος εκπόνησης:
2013

6. Διερεύνηση της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου για την έννοια της Χημικής Αντίδρασης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316891
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κωνσταντογιάννη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2011

7. Διερεύνηση της προέλευσης και των παραγόντων διατήρησης των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών της Α Λυκείου που αφορούν τις χημικές αντιδράσεις, τη στοιχειομετρίας τους και τα Οξέα-Βάσεις-Άλατα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316898
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σαββίδου Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2013

8. Εναλλακτικές ιδέες των μαθητών της Α΄ τάξης του Λυκείου όσον αφορά στο σχηματισμό και τις χημικές ιδιότητες των μορίων. Διερεύνηση της προέλευσης και των παραγόντων διατήρησής τους.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317215
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σχιζοδήμου Αγορίτσα
Έτος εκπόνησης:
2013

9. Παρώθηση στο μάθημα της Χημείας: Κριτήρια παιδαγωγικά και περιεχομένου που καθιστούν τη Χημεία ελκυστική για τους μαθητές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319360
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατσαρού Βιργινία
Έτος εκπόνησης:
2014

10. Οι έννοιες της οξύτητας και βασικότητας με πλαίσιο το φάρμακο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319244
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραπέτρος Πέτρος
Έτος εκπόνησης:
2016

11. Οι μαθητές μπροστά και πίσω απο την κάμερα. Πειράματα από μαθητές γυμνασίου και λυκείου μέσω βίντεο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319250
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σπύρογλου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2013

12. Μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Η σημασία τους για τον ανθρώπινο οργανισμό Μια πρόταση διδασκαλίας βασικών εννοιών Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318981
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκέκος Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2012

13. Οι βιντεοδιαλέξεις ως εκπαιδευτικό εργαλείο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319225
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χατζηχηδήρογλου Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2012

14. Μια εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας εννοιών Χημείας μέσα από κινηματογραφικές ταινίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319026
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χρηστάκου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2015

15. Μηχανισμοί εξασφάλισης της αειφορίας στη φύση και παραδείγματα βιομιμητικής για ένα αειφορικό μέλλον. Μια διδακτική πρόταση για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319016
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πάτρα Αριστέα
Έτος εκπόνησης:
2013

16. Ελαιόδεντρο-Ελιά και Ελαιόλαδο. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία Χημείας στο Λύκειο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317197
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σμπιλή Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2016

17. Εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών της Α' τάξης του λυκείου σε σχέση με το άτομο και τα υποατομικά σωματίδια. Διερεύνηση της προέλευσης και των παραγόντων διατήρησής τους.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317213
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αναστασοπούλου Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2014

18. Ο ρόλος της εργαστηριακής εκπαίδευσης σε σύγχρονες μορφές διαθεματικών εντατικών προγραμμάτων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319181
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κυνηγοπούλου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2012

19. Εφαρμογή και Αξιολόγηση της Μεθόδου "Συστημική Προσέγγιση στη Διδασκαλία και Εκμάθηση (SATL)" στη Διδασκαλία της Οργανικής Χημείας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308912
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαχλιώτης Θεόδωρος
Έτος εκπόνησης:
2012

20. Η αξιοποίηση της ιστορίας και της φιλοσοφίας της επιστήμης στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Διαμορφώνοντας δράσεις με κέντρο ιστορικά επιστημονικά όργανα.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308924
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πάπαρου Φλώρα
Έτος εκπόνησης:
2012