Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Επίδραση της έντασης της κοσμικής ακτινοβολίας και των γεωμαγνητικών διαταραχών σε ανθρώπινες φυσιολογικές παραμέτρους

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317420
Μονάδα:
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιανναροπούλου Ελισάβετ
Έτος εκπόνησης:
2012

2. Μελέτη του υποβάθρου για τη διαδικασία H -> 4l με χρήση των δεδομένων του 2010 στο πείραμα ATLAS

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318775
Μονάδα:
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ιορδανίδου Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2011

3. Μη γραμμικές διεγέρσεις του διακριτού αρμονικού ταλαντώτή με αυτοαλληλεπίδραση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318999
Μονάδα:
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αχιλλέως Βάσος
Έτος εκπόνησης:
2011

4. Μελέτη ταυτοποίησης φορτίου e?, e+ και εφαρμογή στη μέτρηση του υπόβαθρου στις διασπάσεις Z ! e?e+ στο πείραμα CMS στον LHC

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318528
Μονάδα:
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αγαπήτος Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2011

5. Φαινόμενα Συγχρονισμού σε Πλέγματα Συζευγμένων Ταλαντωτών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309493
Μονάδα:
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παναγάκου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2015

6. Έλεγχος ποιότητας δεδομένων υψηλής ανάλυσης των Μετρητών Νετρονίων και ανάπτυξη τεχνικών προσομοίωσης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308916
Μονάδα:
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πασχάλης Παύλος
Έτος εκπόνησης:
2015

7. Beyond mean-field dynamics in closed and open bosonic systems

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309567
Μονάδα:
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κορδάς Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2014

8. Θεωρητική και Φαινομενολογική Μελέτη Ενοποιημένων Υποδειγμάτων του Καθιερωμένου Προτύπου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308959
Μονάδα:
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατσικάτσου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2015

9. Search for new heavy, charged gauge bosons with the ATLAS detector

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309723
Μονάδα:
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσιριντάνης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2016

10. Search for supersymmetry in events with a single lepton, jets and missing transverse energy with the CMS detector at LHC

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309725
Μονάδα:
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γούσκος Λουκάς
Έτος εκπόνησης:
2014

11. Search for Higgs bosons in the final state ZZ(*)->llqq with the ATLAS detector at the LHC

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309720
Μονάδα:
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αγγελιδάκης Στυλιανός
Έτος εκπόνησης:
2016

12. Searching for the Chiral Critical Point of Quark Matter in Relativistic Ion Collisions

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309727
Μονάδα:
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δάβης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2015

13. Study of scattering from aperiodic set-ups with the use of local parity

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309743
Μονάδα:
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καλοζούμης Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2014

14. Η εφαρμογή Lie-point συμμετριών στην κλασσική και κβαντική κοσμολογία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308934
Μονάδα:
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δημάκης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2014

15. Μελέτη μεθόδων ανίχνευσης νέων βαρέων, ουδετέρων μποζονίων με το πείραμα ATLAS

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309048
Μονάδα:
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αντωνάκη Αριάδνη
Έτος εκπόνησης:
2012

16. Περιστρεφόμενα Εκτεταμένα Αντικείμενα και Αντιστοιχία AdS/CFT

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309271
Μονάδα:
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λιναρδόπουλος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2015

17. Τοπολογικά και μη τοπολογικά σολιτόνια σε Αβελιανές θεωρίες με παραβιασμένη συμμετρία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309470
Μονάδα:
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατσιμίγα Γαρυφαλλιά
Έτος εκπόνησης:
2015

18. Ταυτοποίηση και ανάλυση έντονων γεγονότων της έντασης της κοσμικής ακτινοβολίας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309448
Μονάδα:
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαϊωάννου Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2012

19. Ταυτοποίηση φορτισμένων καονίων μέσω της τοπολογίας των ασθενών τους διασπάσεων στα δεδομένα αλληλεπιδράσεων pp (Sqrt(s) = 7 TeV) του πειράματος ALICE

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320354
Μονάδα:
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσουμάκη Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2012

20. Σολιτονικές λύσεις στο αβελιανό μοντέλο higgs παρουσία φερμιονικής ύλης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319735
Μονάδα:
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χατζηαγαπίου Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2015