Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μιγαδικοί Αριθμοί και Γεωμετρία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319043
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βασιλάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2012

2. Μεταβάσεις από την εικασία στην απόδειξη στην Α’ Λυκείου με χρήση εργαλείων δυναμικής γεωμετρίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318897
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στρούβαλη Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2016

3. Η σχέση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης με την τελικά περιοδική ανθυφαίρεση στα αρχαία ελληνικά Μαθηματικά.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308942
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τασσόπουλος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2016

4. Η ανθυφαιρετική φύση των μαθημάτων στον Πλάτωνα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308922
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λαμπρινίδης Διονύσιος
Έτος εκπόνησης:
2015

5. Η Μαθηματική Ερμηνεία της Έννοιας της Δόξας στην Πλατωνική Φιλοσοφία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308936
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπίρμπα-Παππά Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2011

6. Πεποιθήσεις και Στάσεις των μαθητών του Λυκείου για τα Μαθηματικά, Παράγοντες που τις διαμορφώνουν και σύνδεσή τους με τη μαθηματική επίδοση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309267
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καπετανάς Ελευθέριος
Έτος εκπόνησης:
2016

7. Το αποδεικτικό σχήμα του Toulmin και οι αξιοποιήσεις του στη Διδακτικη των Μαθηματικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320419
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιαννοπούλου Ευριδίκη
Έτος εκπόνησης:
2013

8. Τα Στοχαστικά Μαθηματικά στα Προγράμματα Σπουδών διαφόρων χωρών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320338
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κασκαντάμης Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2012

9. Πρώτοι Αριθμοί:Μια ιστορική παρουσίαση από τα Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά μέχρι τις σύγχρονες εφαρμογές τους.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319706
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πετρίδης Σαράντος
Έτος εκπόνησης:
2011

10. Ακροτελεύτιες προτάσεις των στοιχείων του Ευκλείδη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315628
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουζελέας Ευστράτιος
Έτος εκπόνησης:
2012

11. Αλγεβρική επίλυση γεωμετρικών προβλημάτων (Αυτόματες - Αγλοριθμικές Αποδείξεις , το τρίτο πρόβλημα Hilbert)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315630
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αντωνόπουλος Νίκος
Έτος εκπόνησης:
2011

12. Απόπειρα αντιμετώπισης των δυσκολιών κατανόησης της πυκνής διάταξης των ρητών με τη βοήθεια της 'ελαστικογραμμής' ως αναλογίας-γέφυρας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316386
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Οικονόμου Κυριάκος
Έτος εκπόνησης:
2015

13. Από τους τριγωνομετρικούς αριθμούς στις τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316375
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σταμπόλας Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2015

14. Συμμετρία: Μια διαδρομή από τις απαρχές της έννοιας μέχρι τη σύγχρονη μαθηματική της διατύπωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319845
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μιχαλοπούλου Μεταξία
Έτος εκπόνησης:
2014

15. Προβλήματα κατά τη μετάβαση από το σχολείο στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319524
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κούβελα Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2014

16. Προβλήματα των μαθητών στη σύγκριση κλασμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319530
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τζούμα Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2014

17. Πραγματικοί αριθμοί: Εναλλακτικές θεμελιώσεις & Διδακτικές προεκτάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319513
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Νταλάκος Άγγελος
Έτος εκπόνησης:
2012

18. Η κοινωνικοπολιτική στροφή στή Διδακτική των Μαθήματικων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317772
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μιχελάκου Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2014

19. Η Κινηματική γεωμετρία και η σπείρα του Αρχιμήδη : Μια ιστορική αναδρομή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317770
Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μυστριώτη Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2013