Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Gaspard Monge, 1795-1799: Η ανέκδοτη αλληλογραφία ενός πολιτικά στρατευμένου μαθηματικού την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309632
Μονάδα:
Τομέας Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Dupond Marie
Έτος εκπόνησης:
2014

2. Η φωτογραφία σε ελληνικά περιοδικά για τους μηχανικούς και τη βιομηχανία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308946
Μονάδα:
Τομέας Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καλαμπαλίκας Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2014

3. Η Πρόβλεψη Σεισμών ως Αντικείμενο Επιστημονικής Διαμάχης: Πειραματική Πρακτική, Κρατική Πολιτική, και Επιστήμη στη Δημόσια Σφαίρα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308939
Μονάδα:
Τομέας Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Kατσαλούλης Ηρακλής
Έτος εκπόνησης:
2016

4. Technological accidents and the concept of risk: the experience with blood screening technologies

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309752
Μονάδα:
Τομέας Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βλαντώνη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2016

5. Τα σχόλια του Θέωνα στη Μαθηματική Σύνταξη του Πτολεμαίου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309442
Μονάδα:
Τομέας Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σκούρα Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία