Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Διερεύνησις πρώτων αρχών της ηλεκτρονιακής δομής των διατομικών μορίων BF, BF+ και BAs

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316976
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαγουλάς Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2013

2. Μελέτη των ιδιοτήτων συστημάτων n-αλκανίων μικρού μοριακού βάρους ευρισκομένων σε άπειρη αραίωση σε διαφόρους διαλύτες και σε συνθήκες πλησίον του κρισίμου σημείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318810
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καινουργιάκης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2015

3. Μικροσκοπική περιγραφή της πυρηνικής σχάσης χαμηλών και ενδιάμεσων ενεργειών με τη χρήση του μοντέλου CoMD (Constrained Molecular Dynamics)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319051
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βόντα Νικολέττα
Έτος εκπόνησης:
2014

4. ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΣΩ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ DMSO/ΥΔΑΤΟΣ, ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ XDMSO ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΗΞΕΩΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814347
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ονουφρίου Νικόλαος-Νεκτάριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Φυσικοχημική μελέτη αλληλεπιδράσεων βιοδραστικών μορίων σε λιπιδικές μεμβράνες

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309506
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χατζηγεωργίου Πέτρος
Έτος εκπόνησης:
2012

6. Αυθόρμητη πόλωση ολιγομοριακών στρωμάτων πρωτοταγών αλκοολών και αιθέρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316448
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πηλίδη Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2016

7. Αυθόρμητη πόλωση λεπτών υμενίων αλκοολών σε χαμηλές θερμοκρασίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316445
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γαβρά Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2014

8. Στατιστική Μηχανική Μελέτη του Μερικώς Αναμίξιμου Συστήματος 1- Εξανόλης - Ύδατος, με τη Μέθοδο της Μοριακής Δυναμικής Προσομοίωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319754
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δημητρούλης Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2012

9. Κεραμικές μεμβράνες υποστηριζόμενες μέσω ιοντικών υγρών για δέσμευση και διαχωρισμό του διοξειδίου του άνθρακα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318131
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ρήγας Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2015

10. Ακριβείς ηλεκτρονιακοί υπολογισμοί πρώτων αρχών επί του διαλογόνου ClF και των αντιστοίχων ιόντων ClF±

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315624
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βασιλάκης Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2012

11. Συστηματική μελέτη παραγωγής σπανίων ισοτόπων πλούσιων σε νετρόνια σε περιφερειακές αντιδράσεις βαρέων ιόντων στην περιοχή ενεργειών δέσμης 15-25 MeV/νουκλεόνιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319873
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φουντάς Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2013

12. Πλήρης δυναμική περιγραφή της αντιδράσεως θρυμματισμού (spallation) που επάγεται από πρωτόνιο υψηλής ενέργειας με τη χρήση του μοντέλου CoMD (Constrained Molecular Dynamics)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319450
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ασημακοπούλου Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2016

13. Κρυσταλλογραφικός, Φασματοσκοπικός (IR, 57Fe Mossbauer, EPR) και Μαγνητικός Χαρακτηρισμός Πολυπυρηνικών Συμπλόκων Μεταλλοϊόντων Μεταπτώσεως και Λανθανίδων.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308982
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λεβεσάνος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2012

14. Μικροσκοπική μελέτη της πυρηνικής σχάσεως με νετρόνια χαμηλών ενεργειών μέσω του μοντέλου CoMD (Constrained Molecular Dynamics).

Διπλωματική Εργασία uoadl:1692262
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαδημητρίου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. Μελέτη Φυσικοχημικών Ιδιοτήτων Ιοντικού Υγρού και Μειγμάτων του σε Κανονικές Συνθήκες μέσω Υπολογιστικών Τεχνικών Μοριακών Προσομοιώσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1445624
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σπυρογιαννόπουλος Λεωνίδας
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. Παραγωγή σπανίων ισοτόπων πλούσιων σε νετρόνια με σταθερές και ραδιενεργές δέσμες ενέργειας 15 MeV/A

Διπλωματική Εργασία uoadl:1690087
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαγεωργίου Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Επίδραση της θερμοκρασίας στην δομή εύκαμπτων μεγαλομορίων σε ηλεκτρικό πεδίο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2698005
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φυλακτός Παναγιώτης-Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. Μελέτη της αυθόρμητης πόλωσης λεπτών υμενίων ακετόνης, βουτανάλης και τολουολίου και η εξάρτησή της από τη θερμοκρασία.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2075237
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αδαμόπουλος Σωτήριος-Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

19. Μελέτη της αυθόρμητης πόλωσης λεπτών υμενίων προπανάλης και εστέρων σε χαμηλές θερμοκρασίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864846
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τουρλάκης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες