Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Cloud and Mobile Edge Computing Platforms for 5G Systems

Διπλωματική Εργασία uoadl:2686599
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Μελέτη Θεμάτων Συστημάτων Συστάσεων και Επέκταση Συστήματος Συστάσεων Εστιατορίων

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324287
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σαλταούρας Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2016

3. Γενικοί Παίκτες: Αλγόριθμοι και Τεχνικές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316617
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βλαχομήτρου Ελένη
Πρίντεζης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2012

4. Μελέτη Ελληνικού Οκτάστιγμου Συστήματος Braille

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318337
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Kacorri Hernisa
Έτος εκπόνησης:
2011

5. Recognizing the Structure and Elements of Contracts Using Word Embeddings

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325170
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Χαλκίδης Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

6. Ελαστικές μέθοδοι συμπίεσης για ερωτήματα αναλυτικής επεξεργασίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317199
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φούφουλας Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2015

7. Ενιαίο σύστημα διαμόρφωσης πεδίων ροής ανέμου και προσομοίωσης δασικών πυρκαγιών – Αξιολόγηση με πραγματικά δεδομένα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317230
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσιουμάρας Ζήσης
Έτος εκπόνησης:
2014

8. E-Negotiations for trading commodities and services: predictive strategies = Ηλεκτρονικές διαπραγματεύσεις για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών: στρατηγικές πρόβλεψης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309619
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μάσβουλα Μαρίζα
Έτος εκπόνησης:
2012

9. Περιβάλλον Επιμέλειας των αποτελεσμάτων της Αυτόματης Θεματικής Κατηγοριοποίησης Κειμένων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2884484
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Κούλαλης Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

10. Βελτιώσεις στην Διεπαφή Χρήστη των εφαρμογών συνεχούς ενσωμάτωσης του πειράματος LHCb (CERN)

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324125
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κυριαζή Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2015

11. Βελτίωση αλγορίθμων παραγωγής προτάσεων πολλαπλών κριτηρίων που βασίζονται στο συνεργατικό φιλτράρισμα

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324130
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκάτση Ένρι
Mema Gerald
Έτος εκπόνησης:
2016

12. Modern heap snapshots to the rescue of static analyses

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883201
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Λιβισιανός Τσαμπίκος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

13. Complex event processing on streaming sensor data using Esper and Storm

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837191
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Νομικού Σοφία
Γιαννούτσος Βασίλης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

14. Semantic Search and Discovery for Earth Observation Products using Ontology Services

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321365
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρπαθιωτάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2014

15. Optimization and inference under fuzzy numerical constraints

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321320
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αναστασίου Βασίλειος-Μάριος
Έτος εκπόνησης:
2014

16. Real Time Fire Monitoring Using Semantic Web and Linked Open Data Technologies

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321349
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γαρμπής Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2013

17. Representation and Querying of the Valid Time of Triples in Linked Geospatial Data

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321351
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπερέτα Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2014

18. The role of exceptions in static program analysis for Java (Η σημασία των εξαιρέσεων στην Στατική Ανάλυση Προγραμμάτων Java)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321449
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καστρίνης Γιώργος
Έτος εκπόνησης:
2012

19. Comparison of Different Clustering Algorithms for Diagnosing Memory-Related Performance Issues Using a Distributed Computing System

Διπλωματική Εργασία uoadl:1337687
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Πουλακάκης Στυλιανός
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

20. Policy-Based Radio Resource Management in Multicast OFDMA Systems

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321335
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπουτσής Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2013