Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Cloud and Mobile Edge Computing Platforms for 5G Systems

Διπλωματική Εργασία uoadl:2686599
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Encoding and Validation of Earth Observation Metadata using Schema.org and SHACL

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836946
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Πανταζή Δέσποινα-Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

3. Complex event processing on streaming sensor data using Esper and Storm

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837191
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Νομικού Σοφία
Γιαννούτσος Βασίλης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

4. Μηχανές μάθησης υψηλής απόδοσης για προβλήματα κατηγοριοποίησης - εφαρμογή στην ταξινόμηση κτιρίων σε ενεργειακές κλάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319008
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κόκκινου Άννα
Έτος εκπόνησης:
2015

5. Μονο- και πολυμεταβλητές αυτοπαλίνδρομες τεχνικές για συμπίεση δεδομένων σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319061
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κογχυλάκης Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2015

6. Ελαστικές μέθοδοι συμπίεσης για ερωτήματα αναλυτικής επεξεργασίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317199
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φούφουλας Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2015

7. Ενιαίο σύστημα διαμόρφωσης πεδίων ροής ανέμου και προσομοίωσης δασικών πυρκαγιών – Αξιολόγηση με πραγματικά δεδομένα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317230
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσιουμάρας Ζήσης
Έτος εκπόνησης:
2014

8. Γενικοί Παίκτες: Αλγόριθμοι και Τεχνικές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316617
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βλαχομήτρου Ελένη
Πρίντεζης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2012

9. Μελέτη Ελληνικού Οκτάστιγμου Συστήματος Braille

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318337
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Kacorri Hernisa
Έτος εκπόνησης:
2011

10. Recognizing the Structure and Elements of Contracts Using Word Embeddings

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325170
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Χαλκίδης Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

11. A semantic framework for UAV interoperability based on STANAG 4586 standard

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812663
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Ζαφειριάδου Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

12. Extending the YAGO Knowledge Graph with Geospatial Knowledge

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819698
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Καράλης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

13. Αρχιτεκτονική Οπτικής Ανάλυσης Υψηλής Κλίμακας σε Υπολογιστικό Νέφος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2780547
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Βλαντής Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

14. Named Entity Recognition and Linking in Greek Legislation

Διπλωματική Εργασία uoadl:2766525
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Αγγελίδης Ιωσήφ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

15. Μελέτη Θεμάτων Συστημάτων Συστάσεων και Επέκταση Συστήματος Συστάσεων Εστιατορίων

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324287
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σαλταούρας Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2016

16. Βελτιώσεις στην Διεπαφή Χρήστη των εφαρμογών συνεχούς ενσωμάτωσης του πειράματος LHCb (CERN)

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324125
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κυριαζή Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2015

17. Βελτίωση αλγορίθμων παραγωγής προτάσεων πολλαπλών κριτηρίων που βασίζονται στο συνεργατικό φιλτράρισμα

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324130
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκάτση Ένρι
Mema Gerald
Έτος εκπόνησης:
2016

18. E-Negotiations for trading commodities and services: predictive strategies = Ηλεκτρονικές διαπραγματεύσεις για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών: στρατηγικές πρόβλεψης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309619
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μάσβουλα Μαρίζα
Έτος εκπόνησης:
2012

19. Stealing your ISP’s super weapons

Διπλωματική Εργασία uoadl:1672602
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Κασκέτης Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων

20. Χρονοπρογραμματισμός Ροών Δεδομένων στο Νέφος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320774
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Kllapi Herald
Έτος εκπόνησης:
2011