Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μελέτη Αλληλεπίδρασης Συστήματος Λιθόσφαιρα-Ιονόσφαιρα:Διερεύνηση Ιονοσφαιρικών Ανωμαλιών ως Πρόδρομων Σεισμικών Φαινομένων βάσει GPS μετρήσεων με εφαρμογή στην ευρύτερη περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου και Ιονίων Νήσων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309012
Μονάδα:
Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βλάχου Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2016

2. Η μέθοδος προσομοίωσης δισδιάστατων γεωηλεκτρικών δομών και ο ρόλος της στο βέλτιστο προγραμματισμό εργασιών πεδίου

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324255
Μονάδα:
Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φλώκος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2008

3. Σεισμική δράση και επαγόμενη σεισμικότητα στον Ελληνικό χώρο

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309331
Μονάδα:
Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παύλου Κυριακή
Έτος εκπόνησης:
2011

4. Ανάπτυξη μοντέλων Εμπειρικής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου της πόλης της Λευκάδας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308682
Μονάδα:
Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καλαντώνη Δημητρα
Έτος εκπόνησης:
2016

5. Μελέτη εδαφικής παραμόρφωσης στην εκτίμηση ηφαιστειακής επικινδυνότητας τη χρήσει διαστημικών και γεωφυσικών τεχνικών: Η περίπτωση του ελληνικού ηφαιστειακού τόξου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309025
Μονάδα:
Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαγεωργίου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2011

6. Mελέτη τεκτονικής και ηφαιστειογενούς σεισμικότητας νήσου Σαντορίνης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309670
Μονάδα:
Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κολαϊτης Άγγελος
Έτος εκπόνησης:
2011